Αυτό είναι το πολύτιμο βοήθημα για όσους ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνων Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών

Ο Αλέξης Κώτσαλος, Dip Cii, είναι ο συγγραφέας του καινούργιου βιβλίου της Insurance Innovation, με τίτλο «Επιχειρηματικές ασφαλίσεις πυρός & διακοπής εργασιών». Ο συγγραφέας μάς παραδίδει ένα σύγχρονο βιβλίο απόλυτα προσαρμοσμένο και συμβατό με την ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο συγκεντρώνει την πολύτιμη εμπειρία του και παρουσιάζει με τρόπο κατανοητό ολοκληρωμένη γνώση πάνω σε ερμηνείες εννοιών, όρων συμβολαίων και ασφαλιστικών καλύψεων, σε θέματα πρόληψης ζημιών και διαχείρισης κινδύνων, underwriting, ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διευθετήσεων κ.ά.

Στον πρόλογο του βιβλίου ο κ. Κώτσαλος αναφέρει: “Το βιβλίο ξεκίνησε άτυπα να διαμορφώνεται τα τελευταία 15 χρόνια, κατά τη διάρκεια που, ως νεοεισερχόμενος στον χώρο της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς, εργαζόμουν σε πολυεθνική ασφαλιστική μεσιτική εταιρεία (Insurance Broker) ως υπεύθυνος εξυπηρέτησης ασφαλίσεων Πυρός & Διακοπής Εργασιών μεγάλων επιχειρήσεων της ελληνικής βιομηχανίας και εμπορίου, αλλά και θυγατρικών πολυεθνικών εταιρειών. Εκείνη την εποχή, παράλληλα με την εργασία μου, προετοιμαζόμουν για τις εξετάσεις του Chartered Insurance Institute of London (C.I.I.) και προσπαθούσα μάταια να βρω υλικό στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με την ασφάλιση των Επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσω να κατανοήσω το πώς γίνεται στην πράξη η ασφάλιση Πυρός & Διακοπής Εργασιών μεγάλων κινδύνων, που τότε φάνταζε ένα μεγάλο μυστήριο. Τότε διαπίστωσα ότι, εκτός από κάποιες σκόρπιες και επιγραμματικές σημειώσεις από κάποια σεμινάρια που είχαν παρακολουθήσει άλλοι συνάδελφοι, κυρίως με θέμα την ασφάλιση Πυρός και που αφορούσε κυρίως κατοικίες, ή κάποιες αποσπασματικές σημειώσεις κάποιων πραγματογνωμόνων, οι οποίοι, εκτός από τις εκθέσεις επιθεώρησης, είχαν τοποθετηθεί σε διάφορα θέματα, δεν υπήρχε κανένα πόνημα το οποίο να συγκεντρώνει όλη τη θεωρία αλλά και τη σύγχρονη πρακτική γνώση των επιχειρηματικών ασφαλίσεων Πυρός και Διακοπής Εργασιών στα ελληνικά συγγράμματα.

Έτσι τα τελευταία 13 χρόνια, από όταν άλλαξα επαγγελματική ενασχόληση, από τον χώρο της διαμεσολάβησης στον χώρο των ασφαλιστικών εταιρειών, στο κομμάτι του underwriting Πυρός και Διακοπής Εργασιών μεγάλων επιχειρήσεων (με ασφαλιζόμενα κεφάλαια άνω των 4,5 εκατ.€), στη μεγαλύτερη και παλαιότερη ελληνική ασφαλιστική εταιρία την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, άρχισα να καταγράφω πιο συστηματικά και να εμπλουτίζω όλη αυτή τη γνώση που αποκόμιζα από την καθημερινή τριβή και εργασία μου, συμμετέχοντας σε επιθεωρήσεις κινδύνων ή διαβάζοντας σχετικά σε ξένα έντυπα, αλλά και από διάφορα σεμινάρια που είχα την τύχη να παρακολουθήσω σε Ελλάδα και εξωτερικό (Munich Re, Swiss Re, Lloyd’s of London κτλ.).

Αυτό που ξεκίνησε ως μια προσωπική συλλογή αυτοβοήθειας για σκοπούς επαγγελματικής αποτελεσματικότητας, αργά αλλά συστηματικά έγινε ένα πολύτιμο σύγχρονο εργαλείο στα χέρια μου, το οποίο μετά από χρόνια ωρίμασε και ήταν πλέον έτοιμο να φύγει από τα χέρια αυτά και να πάρει τον δρόμο του, μοιραζόμενο με την υπόλοιπη ασφαλιστική αγορά. Όλη η γνώση που περιέχεται και που παρατίθεται στις σελίδες του βιβλίου είναι η προσωπική γνώση και οπτική ενός underwriter Πυρός και Διακοπής Εργασιών, που έρχεται σε καθημερινή επαφή με επιχειρηματικούς κινδύνους, και αυτό έχει τη σημασία του ως προς το πώς παρουσιάζονται τα θέματα.

Απευθύνεται σε ασφαλιστικούς συμβούλους, πράκτορες ή μεσίτες ασφαλίσεων, που για τους σκοπούς του βιβλίου θα ονομάζονται διαμεσολαβητές, επιχειρηματίες ή διαχειριστές κινδύνων (Risk Managers), που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον τρόπο που εκτιμάται, τιμολογείται και διαχειρίζεται ο κίνδυνος στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις. Επίσης απευθύνεται σε underwriters που –όπως και εγώ κάποτε– αναζητούν πηγές, προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Σκοπός του βιβλίου είναι να αποσαφηνίσει τυχόν παρερμηνείες και να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και απλουστευμένο, όχι όμως απλοϊκό, τα κατά τα άλλα πολύπλοκα θέματα που άπτονται των επιχειρηματικών ασφαλίσεων Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τους τρόπους διαχείρισης αυτών, καθώς και πληροφορίες για τους όρους, τις καλύψεις και τα λεγόμενα «ψιλά γράμματα των συμβολαίων», που όπως θα διαπιστώσετε, δεν έχουν καμία «σκοτεινή» σκοπιμότητα, όπως συνηθίζουν να πιστεύουν όσοι δεν είναι «μυημένοι» στην ασφαλιστική θεωρία και πρακτική, αλλά εμπεριέχουν μια ολόκληρη ιστορία, που έχει διαμορφωθεί από την παγκόσμια ασφαλιστική τεχνική, που καθιστά την ασφάλιση προσιτή και εφικτή στο κοινωνικό σύνολο.

Δεν θα συναντήσετε στο σύγγραμμα αυτό πολύπλοκες έννοιες μηχανικής ή λεπτομέρειες πυρασφάλειας, με τον τρόπο που τις αντιλαμβάνεται και τις αντιμετωπίζει ένας μηχανικός. Εντούτοις, θα περιγραφούν θέματα ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας των επιχειρήσεων, αλλά με τον τρόπο που τα αντιλαμβάνεται ένας ασφαλιστής που αναλαμβάνει την κάλυψη των κινδύνων και τα οποία θα πρέπει να λαμβάνει εξίσου υπόψη ένας καλά ενημερωμένος διαμεσολαβητής στην παρουσίαση του κινδύνου προς ασφάλιση και στη δόμηση σωστής επαγγελματικής συμβουλής.

Το περιβάλλον των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση είναι κοινά αποδεκτό ότι γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο.Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στην παραγωγή αλλά και ο τρόπος που οι επιχειρήσεις διαμορφώνουν τις λειτουργίες τους, π.χ. με Just In Time οργάνωση της παραγωγής, έχουν ως αποτέλεσμα να είναι πιο ευάλωτες από ό,τι παλαιότερα σε οικονομικές ζημιές συνεπεία Πυρκαγιάς και Φυσικών Φαινομένων. Παρ’ όλο που χρησιμοποιούνται πλέον πιο εξελιγμένα μηχανήματα παραγωγής, ωστόσο αυτά είναι μεγαλύτερου κόστους και πιο ευάλωτα σε ζημιές, καθώς έχουν περισσότερα ηλεκτρονικά κομμάτια. Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς έχει επίσης επαυξήσει τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν κινδύνους φαινομενικά απομακρυσμένους αλλά στην πραγματικότητα πολύ κοντινούς και εξαιρετικά ζημιογόνους.

Παράλληλα, νέοι κίνδυνοι αναδύονται, που παλαιότερα δεν είχαν απασχολήσει καθόλου την επιχειρηματική κοινότητα και την ασφαλιστική αγορά. Cyber Risks, πανδημίες, απώλεια πρόσβασης των επιχειρήσεων, στάχτη από ηφαιστειακή δραστηριότητα (Ισλανδία), λάσπη, κατολισθήσεις ή ανυψώσεις εδαφών, συνεπεία της αυθαίρετης πολεοδόμησης, γεωπολιτικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι επιχειρηματική φήμης, κίνδυνοι νομικής φύσης και πολλά άλλα που θα αναφερθούν αναλυτικά στο βιβλίο.

Στο νέο αυτό περιβάλλον των κινδύνων και όπως διαμορφώνεται η ασφαλιστική αγορά με τη νέα οδηγία διαμεσολάβησης IDD, η μεγαλύτερη επένδυση για έναν διαμεσολαβητή ή για έναν επαγγελματία, του οποίου η εργασία έχει να κάνει με τον κίνδυνο, είναι η εξειδικευμένη γνώση και ενημέρωση. Τα φυσικά δίκτυα δεν θα ξεπεραστούν ποτέ από τα ηλεκτρονικά δίκτυα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, ειδικά στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις, όσο οι διαμεσολαβητές επενδύουν στη γνώση, την ενημέρωση και την επαγγελματική συμβουλή για τη διαχείριση του κινδύνου αλλά και την πρόληψη αυτού.

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να γίνει πολύτιμο βοήθημα στα χέρια όσων ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνων Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών –μέρος της οποίας είναι η ασφάλιση– στο νέο περιβάλλον κινδύνων που διαμορφώνεται. Φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς και πηγή γνώσεων για τους διαμεσολαβούντες που έχουν την ευθύνη και το έργο να προτείνουν, συμβουλεύουν, προπαρασκευάζουν ή συνάπτουν ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό μεγάλων πελατών τους από διαφόρους κλάδους της οικονομίας. Επίσης φιλοδοξεί, με τη γνώση που περιλαμβάνει, να μειώσει τις «προστριβές» που μπορεί να προκύπτουν μεταξύ ασφαλιστών, διαμεσολαβούντων και ασφαλιστικού κοινού, από την διαφορετική κατανόηση ασφαλιστικών εννοιών ή χειρισμών καταστάσεων, μέσα από την από την διαφορετική κατανόηση του συγγραφέα και την ασφαλιστική πρακτική.

Το παρόν έργο έχει τον σκοπό να επιμορφώσει και να ενημερώσει για τα θέματα ασφάλισης Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών τους εμπλεκόμενους στην ασφάλιση, με βάση τις εμπειρίες και τις γνώσεις του συγγραφέα, όπως έχουν καταγραφεί στο παρόν. Στο βιβλίο παρατίθενται και θα αναλυθούν ασφαλιστικοί όροι (clauses) που συναντώνται κατά κόρον στην ασφαλιστική αγορά. Αν και αυτοί οι όροι μπορεί να είναι τροποποιημένοι ανάλογα με τις πολιτικές αναλήψεων της κάθε ασφαλιστικής εταιρείας, παρ’ όλα αυτά η ανάλυσή τους ικανοποιεί τον σκοπό της συγγραφής του παρόντος, που είναι να παρέχει στους ενδιαφερομένους πληροφορίες για τη σκοπιμότητα και τη λειτουργικότητα των διαφόρων όρων, έστω και αν υπάρχουν
διαφορές μεταξύ των εταιρειών, καθώς και πληροφορίες για τις ανάγκες που η δημιουργία των όρων καλύπτει.

Σημαντικό επίσης είναι να δηλωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ερμηνεία των όρων κρίνεται ή έχει κριθεί από τα δικαστήρια, γενικά αλλά και κατά περίπτωση. Αυτή η κατάσταση είναι δυναμική και εν εξελίξει διαρκώς. Στο βιβλίο αυτό θα προσεγγίσουμε τις διάφορες ασφαλιστικές έννοιες σύμφωνα με τη διεθνή και ελληνική ασφαλιστική εμπειρία, ως έχουν διαμορφωθεί οι γενικές τάσεις, καθώς για λόγους πρακτικούς δεν θα ήταν δυνατόν να ακολουθήσουμε τον δρόμο της –ως έχουν κριθεί κατά περίπτωση– παρακολούθησης των ερμηνειών των διαφόρων όρων στους οποίους θα αναφερθούμε.

Αναφορικά με την ενότητα της τιμολόγησης κινδύνων, σκοπός του συγγραφέα είναι να παρασχεθεί η γνώση και η ενημέρωση σχετικά με το σκεπτικό του συνετού underwriter, που διαμορφώνει το προσφερόμενο κόστος ανάληψης του κινδύνου. Η κάθε εταιρεία έχει διαφορετικό τρόπο τιμολόγησης κινδύνων ή οδηγίες τιμολόγησης (rating guidelines), που αν και μπορεί να καταλήγουν σε διαφορετικές τιμές, η φιλοσοφία που τις διαμορφώνει είναι κοινή για όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες ανά την υφήλιο.

Η προσέγγιση του συγγραφέα στο θέμα της ασφάλισης Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών γίνεται με την ιδιότητα του underwriter και μόνο, και όχι του δικηγόρου ή του πολιτικού/χημικού μηχανικού. Σε κάποια θέματα που μπορεί να υιοθετούνται και διαφορετικές ερμηνείες, γεγονός όχι σπάνιο στην ασφαλιστική πρακτική, το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει πολύτιμη τροφή για σκέψη ή για διάλογο.

Το περιεχόμενο του βιβλίου έχει δομηθεί έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει σε ταξινομημένες κατηγορίες όλη την απαραίτητη γνώση και τις πληροφορίες που χρειάζεται ένας επαγγελματίας στην ασφάλιση, ώστε να μπορεί με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση να εξυπηρετεί, να αναλαμβάνει ή να διαχειρίζεται επιχειρηματικούς κινδύνους Πυρός και Διακοπής Εργασιών, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου δραστηριοποίησης”

Αποκλειστικός χορηγός έκδοσης του βιβλίου είναι η Εθνική Ασφαλιστική. Το βιβλίο «Επιχειρηματικές ασφαλίσεις Πυρός & Διακοπής Εργασιών» κυκλοφορεί από την Insurance Innovation στην τιμή των 25€. Μπορείτε να το προμηθευτείτε online ή από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, Μητροπόλεως 14, Θεσσαλονίκη.

Από την Ιnsurance Innovation κυκλοφορούν επίσης, τα βιβλία «Οδηγία IDD. Ένας πρακτικός οδηγός για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων» και «SOLVENCY II – Η Μεγάλη Εικόνα. Ένας οδηγός για το νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο φερεγγυότητας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» από τη συγγραφέα και οικονομολόγο Μυρτώ Χαμπάκη.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]