Εγκρίθηκε το Καταστατικό του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών(asfalisinet.gr)

Δημοσιεύθηκε η απόφαση ΑΤ10/Φ.51020/36232/648/2016 στο ΦΕΚ με την οποία εγκρίνεται το Καταστατικό του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Σ.Ο.Ε.Λ Ν.Π.Ι.Δ.).

Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση παροχών στους ασφαλισμένους, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για τους ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, επαγγελματικού ατυχήματος, ασθένειας, διακοπής της εργασίας. Οι χορηγούμενες παροχές είναι σε χρήμα και καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ.

Ως αρχικός σκοπός του Ταμείου ορίζεται η χορήγηση παροχής συνταξιοδοτικής συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, για την κάλυψη του κινδύνου γήρατος. Προς επίτευξη του εναρκτήριου αυτού σκοπού συνιστάται στο Ταμείο Κλάδος Σύνταξης.

Στην ασφάλιση του Ταμείου, υπάγονται προαιρετικά ως μέλη αυτού, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ταμείου:

– Οι μέτοχοι όλων των Ελεγκτικών Εταιρειών, καθώς και οι Ασκούμενοι και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές που ανήκουν στο δυναμικό τους με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης.

– Οι συνταξιούχοι Ορκωτοί ελεγκτές Λογιστές με τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του καταστατικού.

– Οι Υπάλληλοι του ΣΟΕΛ, του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ), των Ελεγκτικών Εταιρειών και των Εταιριών που έχουν συνεφελκόμενο αντικείμενο με αυτό των Ελεγκτικών Εταιριών (δίκτυο κατά την έννοια των διατάξεων του αρ. 2 του Ν. 3693/2008), που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας άλλως με σχέση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών διάρκειας άνω των έξι (6) μηνών.

– Οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία του ΣΟΕΛ και των Ελεγκτικών Εταιριών υπό τους ίδιους όρους με τους υπαλλήλους του ΣΟΕΛ, ΙΕΣΟΕΛ, των Ελεγκτικών Εταιριών και των Εταιριών που έχουν συνεφελκόμενο αντικείμενο με αυτό των Ελεγκτικών Εταιριών (δίκτυο κατά την έννοια των διατάξεων του αρ. 2 του Ν. 3693/2008).

– Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης των επαγγελματικών καθηκόντων τους στο Σ.Ο.Ε.Λ. κατόπιν υποβολής αίτησης και έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

Πηγή : www.asfalisinet.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]