Έγκριση για διαγραφή της International Life Α.Ε.Γ.Α. ζητά το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχει ζητήσει την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει των προβλεπόμενων στη Νομοθεσία του, για διαγραφή των τίτλων των εταιρειών Precise Logistics Public Ltd και International Life A.E.Γ.Α.  Το Συμβούλιο έχει λάβει αυτήν την απόφαση σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, για το λόγο ότι έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς επί των τίτλων των εν λόγω εταιρειών και δεν τηρούνται σημαντικές συνεχείς υποχρεώσεις τους, έτσι ώστε να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών.

Ειδικότερα σημειώνεται ότι η απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου για διαγραφή των τίτλων των πιο πάνω εταιρειών έχει ληφθεί αφού αυτές δεν έχουν τηρήσει την υποχρέωση τους για υποβολή και δημοσιοποίηση:

(α)    της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2015,

(β)    της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2016.

κατά παράβαση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί).

Επίσης οι Εκδότες έχουν συμπληρώσει έξι μήνες όπου οι τίτλοι τους είναι σε αναστολή διαπραγμάτευσης (Παράγραφος 2.4.1.2(α), ΚΔΠ 379/2014).

Υπενθυμίζεται ότι οι τίτλοι τωνεταιρειώντελούν υπό καθεστώς αναστολής μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2017.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]