Έφορος Ασφαλίσεων Κύπρου: Διευκρινίσεις για Olympic

Το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων του οποίου μέλη είναι όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πρόνοιες του εν νόμου, αποζημιώνει θύματα οχημάτων, των οποίων η ασφαλιστική επιχείρηση έχει καταστεί αφερέγγυα και τα οποία οχήματα έχουν τον συνήθη χώρο στάθμευσης τους στην Κύπρο, ενώ οι υποχρεώσεις του Ταμείου σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας έχουν επεκταθεί και με διεθνείς συμβάσεις με αντίστοιχα σώματα του εξωτερικού.

Σε ανακοίνωσή της η Έφορος Ασφαλίσεων, Βικτώρια Νάταρ αναφέρεται στην ανάκληση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών της Olympic Insurance και στον διορισμό προσωρινού εκκαθαριστή.

Η Έφορος Ασφαλίσεων, με απόφασή της, ανακάλεσε την άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών της συγκεκριμένης εταιρείας λόγω της μη συμμόρφωσης με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλει ο εν λόγω νόμος.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία είναι ασφαλιστική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Κύπρο και στη Βουλγαρία (υπό το καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης) στους Κλάδους Γενικής Φύσεως.

Η εταιρεία άσκησε το δικαίωμά της για υποβολή προσφυγής προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών κατά της απόφασης της Εφόρου Ασφαλίσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 347 του Νόμου.

Όπως αναφέρει η κ. Νάταρ, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΟΙΚ αφού εξέτασε την προσφυγή έκδωσε την απόφασή του στις 17 Ιουλίου του 2018, με την οποία επικύρωσε την απόφαση της Εφόρου Ασφαλίσεων για την ανάκληση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών της εταιρείας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 318(1) του νόμου η ανάκληση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών της εν λόγω εταιρείας, υπάγεται την αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση της από το Δικαστήριο.

Διορισμός εκκαθαριστή
Ως προς τούτο, η Έφορος Ασφαλίσεων κατέθεσε αίτηση για διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας στο Δικαστήριο στις 10 Αυγούστου του 2018.

Στην ανακοίνωση της Εφόρου Ασφαλίσεων προστίθεται ακόμα ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 320(1) του νόμου, η Έφορος με απόφασή της ημερομηνίας 10 Αυγούστου του 2018 διόρισε ως προσωρινό εκκαθαριστή της εταιρείας τον Παύλο Νακούζη, από τον οίκο Mazars Limited με τους πιο κάτω όρους εντολής:
–    Να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για προστασία του ενεργητικού και διατήρησης του καθεστώτος της εταιρείας.

–    Να λάβει στον έλεγχό του ή στη φύλαξή του όλη την ιδιοκτησία και αγώγιμα δικαιώματα που η εταιρεία δικαιούται ή φαίνεται ότι δικαιούται.

–    Να αντιπροσωπεύει και να δεσμεύει την εταιρεία.

–    Να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες σε σχέση με τον τερματισμό όλων των ασφαλιστικών συμβάσεων της εταιρείας.

–    Να εκπληρώσει όλες τις άλλες ενέργειες που προνοεί η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον προσωρινό εκκαθαριστή.

Σημειώνεται ότι η περίοδος διορισμού του Παύλου Νακούζη ως προσωρινός εκκαθαριστής λήγει ταυτόχρονα με το διορισμό του εκκαθαριστή της εταιρείας από το Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 323 του νόμου, με τη δημοσίευση του πιο πάνω διορισμού του προσωρινού εκκαθαριστή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι ασφαλιστικές συμβάσεις της Εταιρείας έχουν τερματιστεί.

Οι αποζημιώσεις
Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 327 του νόμου, οι απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως που περιλαμβάνουν απαιτήσεις (claims) καθώς και επιστρεφόμενα ασφάλιστρα για τις ασφαλίσεις που έχουν τερματιστεί τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης έναντι άλλων απαιτήσεων κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης ως προς το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού. «Το πληρωτέο ποσό θα προσδιοριστεί από τον εκκαθαριστή που θα διοριστεί από το Δικαστήριο», τονίζει η Έφορος Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τον Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμο, το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων του οποίου μέλη είναι όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πρόνοιες του εν λόγω νόμου, αποζημιώνει θύματα οχημάτων, των οποίων η ασφαλιστική επιχείρηση έχει καταστεί αφερέγγυα και τα οποία οχήματα έχουν τον συνήθη χώρο στάθμευσης τους στην Κύπρο.

Εξάλλου, οι υποχρεώσεις του Ταμείου Μηχανοκινήτων Οχημάτων σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας έχουν επεκταθεί και με διεθνείς συμβάσεις με αντίστοιχα σώματα του εξωτερικού. «Όσον αφορά αποζημιώσεις θυμάτων στο εξωτερικό από τις δραστηριότητες κυπριακών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στον Κλάδο Ευθύνης Μηχανοκινήτων Οχημάτων που έχουν καταστεί αφερέγγυες, το Ταμείο έχει προσυπογράψει διάφορες συμφωνίες με άλλα ευρωπαϊκά εγγυητικά ταμεία περιλαμβανομένου και του Βουλγαρικού Εγγυητικού Ταμείου», σημειώνει η Βικτώρια Νάταρ.

Καταληκτικά, τονίζει ότι η Έφορος Ασφαλίσεων έχει ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες μέσα στα χρονικά πλαίσια που απαιτεί ο νόμος σε περίπτωση αφερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής επιχείρησης με γνώμονα την προστασία των ασφαλισμένων.

Πηγή είδησης : https://inbusinessnews.reporter.com.cy/business/services/article/192701/eforos-asfaliseon-diefkriniseis-ga-olympic

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]