Solvency II – Μια σύντομη ματιά στον χρόνο που πέρασε

Το 2016 υπήρξε μια χρονιά σταθμός για τις ασφαλιστικές εταιρίες, την ασφαλιστική εποπτεία αλλά και τους καταναλωτές, αφού η πρώτη μέρα του χρόνου σήμανε την εφαρμογή του νέου εποπτικού πλαισίου για τον κλάδο, του γνωστού Solvency II.  Οι ειδικοί στην ασφάλιση είχαν εκφράσει στο παρελθόν πολλές ανησυχίες για την πρακτική εφαρμογή αλλά και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του νέου και ιδιαίτερα απαιτητικού εγχειρήματος . Πολλές , ήταν και οι δυσμενείς προβλέψεις για το μέλλον που εν τέλει δεν επαληθεύτηκαν, και που προειδοποιούσαν για μεγάλες αυξήσεις ασφαλίστρων, για τη ριζική αλλαγή της δομής της αγοράς , για  την εξαφάνιση των μικρών «παικτών» του κλάδου κλπ. Τι μας δίδαξε μέχρι τώρα ο πρώτος χρόνος εφαρμογής του Solvency II με μια αντικειμενική ματιά ;

Οι ασφαλιστικές εταιρίες είχαν αρχίσει να προετοιμάζουν  εντατικά την μετάβαση τους στο νέο πλαίσιο την τελευταία διετία. Συνεπώς , ο πρώτος χρόνος του Solvency II σηματοδότησε την πρακτική εφαρμογή των μέχρι εκείνη την χρονική στιγμή «σχεδίων επί χάρτου» των προηγούμενων ετών. Ήταν η στιγμή της δοκιμής των νέων απαιτήσεων σε πραγματικές συνθήκες. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα, η λειτουργία του πλαισίου σε πραγματικές συνθήκες αποκαλύπτει σταδιακά τις ρεαλιστικές δυσκολίες του. Αν και κατά την εφαρμογή του Solvency II σύμφωνα με τους Ευρωπαίους επόπτες «όλα έχουν δουλέψει σωστά» μέχρι τώρα, οι προκλήσεις για τις ασφαλιστικές εταιρίες εξακολουθούν να υπάρχουν και να απασχολούν τις διοικήσεις τους.

Παρατηρείται  έντονη ανάγκη για επιπλέον επένδυση σε χρόνο και χρήμα όσον αφορά στον Τρίτο Πυλώνα, δηλαδή στον τομέα της διαφάνειας και της δημοσιοποίησης και ειδικά στην βελτιστοποίηση του μεγάλου αριθμού των αναφορών που απευθύνονται αφενός προς την εποπτεία και αφετέρου προς τον καταναλωτή.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η σωστή διαχείριση κεφαλαίων μέσα στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνων , αλλά και ο βέλτιστος σχεδιασμός του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης εξακολουθούν να προβληματίζουν  ένα μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών εταιριών Πανευρωπαϊκά.

Το Solvency II σηματοδότησε επίσης αύξηση στον ρυθμό  των εξαγορών και συγχωνεύσεων στον κλάδο (M&A’s) χωρίς  όμως o ρυθμός αυτός να είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο λόγος που αρκετές ασφαλιστικές επιχειρήσεις επέλεξαν αυτή τη λύση, ήταν το ιδιαίτερα υψηλό κόστος προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις αλλά και η πολυπλοκότητα του νέου πλαισίου που απαιτούσε και εξακολουθεί να απαιτεί, εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες. Συνεπώς, η ένταξη  μιας μικρής ασφαλιστικής επιχείρησης σε ένα μεγαλύτερο οργανισμό βελτιώνει σημαντικά τη σχέση κόστους – απόδοσης.

Τέλος, η ORSA παραμένει  ένα σημαντικό σημείο ανησυχίας για τα στελέχη του κλάδου που σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να παρέμβουν διορθωτικά για την βελτιστοποίηση της εν λόγω αναφοράς που αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο λήψης αποφάσεων αλλά και εποπτική υποχρέωση.

Οι Ευρωπαίοι επόπτες (EIOPA), δηλώνουν ότι για τους ιδίους,  μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί η ενιαία κατανόηση και συνεπώς, η ενιαία εποπτική εφαρμογή των προβλεπόμενων από το Solvency II , ούτως ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη εποπτική σύγκλιση σε ορίζοντα πενταετίας. Η εποπτική σύγκλιση θα διασφαλίσει την δημιουργία του επιθυμητού καθεστώτος «ίσων υποχρεώσεων και ίσων απαιτήσεων»  δηλαδή του γνωστού «Level plain field». Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι επόπτες τονίζουν ότι όσο παρατείνεται το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων αλλά και η υψηλή οικονομική μεταβλητότητα , οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα συναντούν σημαντικές προκλήσεις κατά τη διαχείριση των ισολογισμών τους υπό το νέο καθεστώς και γι’ αυτό θα πρέπει να παραμένουν σε συνεχή εγρήγορση.

Η προκαταρκτική εξέταση (preliminary review) του νέου πλαισίου αναμένεται στα τα τέλη του 2018 , όπου εκεί η εποπτεία προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγές που θα μειώσουν την πολυπλοκότητα σε κάποια από τα σημεία των απαιτήσεων.

Η μετάβαση στο «νέο ασφαλιστικό κόσμο» του Solvency II μέχρι στιγμής διαφαίνεται ομαλή και σύμφωνα με εκτιμήσεις η σταθεροποίηση της αγοράς θα επέλθει με την πάροδο μερικών ετών. Η εις βάθος ανάλυση της κατάστασης του κλάδου κατά τον χρόνο που μας πέρασε όμως, θα είναι εφικτή μετά την δημοσιοποίηση της πρώτης αναφοράς για την «Φερεγγυότητα και την Χρηματοοικονομική κατάσταση» (SFCR) , κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, όπου θα είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα βασισμένα σε αριθμούς.

της  κας Μυρτώ Χαμπάκη, Senior Manager At Risk Advisory Services, Crowe Sol Συμβουλευτική και Συγγραφέας  του βιβλίου «Solvency II – Η μεγάλη εικόνα»( www.solvencybook.gr )

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]