Ο θεσμός της αλληλασφάλισης & ο ρόλος του ασφ. Διαμεσολαβητή(άρθρο του κ. Δεληγιαννίδη Γεώργιου- Προεδροs Δ.Σ.- Ερμηs αλληλασφαλιστικοs συνεταιρισμοs )

Σε αντίθεση με τις άλλες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας εξ αρχής οι συνεταιρισμοί παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που οφείλονται όχι μόνο στην πολυμετοχική τους βάση, αλλά και στους λόγους που εξωθούν τους ανθρώπους στις ενώσεις αυτές. Από την αρχή της ανθρωπότητας οι άνθρωποι αντιλήφτηκαν την ανάγκη ενώσεων ώστε να προασπίσουν και να προάγουν τα συμφέροντα τους. Όσο εξελισσόταν η κοινωνία, διέγνωσε την ανάγκη δημιουργίας ενώσεων ώστε να ασφαλίσει ότι απροσδόκητοι παράγοντες δεν θα δημιουργούσαν αναπροσαρμογή του επιπέδου ζωής των οικογενειών τους. Κάπου εκεί γεννηθήκαν οι πρώτες αλληλασφαλιστικές ενώσεις. Χαρακτηριστικές είναι οι ενώσεις στη αρχαία Ελλάδα για τα έξοδα κηδειών, ασφάλιση φορτίων δια θαλάσσης, αργότερα η αμοιβαία ασφάλιση για γαιδάρους, η ανάπτυξη των αλληλασφαλιστικών ενώσεων πλοιοκτητών (τα γνωστά σε όλους μας P&I club) και άλλες πολλές αντίστοιχες συντεχνιακές ενώσεις.

Η αλληλασφάλιση σήμερα αποτελεί θεσμό ευρύτατα αναπτυγμένο στις σύγχρονες ασφαλιστικές αγορές της δυτικής Ευρώπης & των ΗΠΑ.. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί, πέρα από οικονομικές μονάδες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη του ασφαλιστικού θεσμού, αποτελούν και κοινωνικές οντότητες μέσα από τις οποίες εξυπηρετούνται οι ιδιαίτερες επιτηδεύσεις & ανάγκες των μελών τους. Οι λόγοι που ο θεσμός της αλληλασφάλισης είναι διαδεδομένος είναι οι παρακάτω :

1.«Οι άνθρωποι σχηματίζουν ενώσεις με αμοιβαίο ενδιαφέρον» Συντεχνιακές ομάδες με κοινές ασφαλιστικές ανάγκες που τις περισσότερες φορές είναι εξειδικευμένες ή καλύπτονται πλημμελώς από εμπορικές ασφαλιστικές εταιρίες, μπορούν να τις καλύψουν μέσω της μαζικής συμμετοχής τους σε έναν αλληλασφαλιστικό συνεταιρισμό .

2.«Καθορίζουν από κοινού το επίπεδο κάλυψης» μέσα από τα θεσμοθετημένα όργανα των αλληλασφαλιστικών ενώσεων καθορίζεται το ικανοποιητικό επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης και κινδύνου που θα αναλάβει για τα μέλη του. Έτσι μπορεί να παρέχει ασφάλιση ανταποκρινόμενη ακριβώς στις πραγματικές ανάγκες των μελών τους .

3.«Ο ασφαλιστικός θεσμός βιώνει ανάπτυξη σε μη κερδοσκοπική βάση» Οι ενώσεις έχουν πρωτίστως ως καταστατικό σκοπό τους την εκπλήρωση προστασίας των μελών τους μέσω του θεσμού της ασφάλισης και όχι την ανάπτυξη σε κερδοσκοπική βαση με αποκλειστικό γνώμονα το κέρδος. Αυτό έχει ως δεύτερο συνεπαγόμενο την προσφορά προσιτού ασφαλίστρου για τα μέλη των ενώσεων αυτών.

4.«Βιωσιμότητα αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών» Έχει παρατηρηθεί στατιστικά πως οι αλληλασφαλιστικές ενώσεις έχουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα σε σύγκριση με αμιγώς εμπορικές ασφαλιστικές εταιρίες που κατά καιρούς κλείνουν. Αυτό οφείλεται στην φύση των κινδύνων που αποφασίζουν να καλύψουν, καθότι καλύπτουν κινδύνους που πράγματι έχουν ανάγκη τα μέλη τους, την φύση και την ευκολία της αντασφάλισης καθώς μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτήν, τεχνογνωσία, αξιόπιστη διαχείρισης ζημιών από αντίστοιχα σχήματα, ορθολογικό underwriting βασισμένο στις ανάγκες των μελών τους και όχι στις τάσεις του ανταγωνισμού.

Παρότι φαινομενικά κάποιος θα μπορούσε να θεωρήσει ότι αποτελεί ένα ακόμα όχημα κάθετων-direct πωλήσεων (αλληλασφαλιστικός πουλάει απ ευθείας στο μέλος του), εντούτοις , και σε πείσμα των εποχών, κεντρική θέση στην ανάπτυξη του κατέχει ο ασφαλιστικός σύμβουλος . Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής αποτελεί τον αναπόσπαστο κρίκο μεταξύ του συνεταιρισμού & του εν δυνάμει μέλους , ενημερώνοντας τον για τις ανάγκες που έχει , καταδεικνύοντας του λύσεις που ενδεχομένως δεν είχε εις γνώση του, μετέχοντας ενεργά στον οικογενειακό προγραμματισμό του.

Επιπρόσθετα επειδή τα μέλη των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών έχουν συγκεκριμένες ανάγκες & ο δυνητικός αριθμός τους είναι μεγάλος , ο διαμεσολαβητής συμβάλει ενεργά στην προαγωγή του θεσμού της ασφάλισης, δημιουργώντας όχι πελάτες , αλλά μέλη με ασφαλιστική συνείδηση.

Η αλληλασφάλιση είναι μια συνειδητή πράξη ασφάλισης. Δεν μπορεί να αποτελέσει σημαία ανάπτυξης χωρίς την διαμεσολάβηση, που αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της.

Σε αυτό το ταξίδι πυξίδα μας κάνουμε τις ασφαλιστικές μας ανάγκες .

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]