Η Φερεγγυότητα ΙΙ στις ασφαλιστικές εταιρίες διασφαλίζει πρωτίστως τον καταναλωτή

Από τις αρχές του 2016 τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε ισχύ το νέο εποπτικό πλαίσιο για την λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, γνωστό ως Φερεγγυότητα ΙΙ.

Σχετικά με την εφαρμογή του νέου εποπτικού πλαισίου στην λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τι σημαίνει για τον καταναλωτή αναφέρεται παρακάτω, στο άρθρο που ακολουθεί, η κ. Μυρτώ Χαμπάκη , οικονομολόγος και συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο » Solvency II – Η μεγάλη εικόνα»

To 2016 αποτελεί χρονιά σταθμό για τον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αφού από την 1η Ιανουαρίου τέθηκε σε ισχύ το νέο εποπτικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει στο εξής τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών.Τι αλλάζει όμως με τον ν.4364/2016 ;

Η ριζική αλλαγή του νέου εποπτικού πλαισίου οφείλεται, στη μέθοδο με την οποία υπολογίζεται το Απαιτούμενο Κεφάλαιο Φερεγγυότηταςτων ασφαλιστικών εταιριών.Το νέο πλαίσιο, χρησιμοποιώντας ως βάση του την τεχνική της διαχείρισης κινδύνων, διασφαλίζει τη συνέχεια των εργασιών της ασφαλιστικής επιχείρησης ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες,προστατεύοντας την από μια σειρά κινδύνων,όχι μόνο ασφαλιστικού ενδιαφέροντος,αλλά και από διάφορα άλλα γεγονότα κινδύνου ακόμα και καταστροφικού μεγέθους.

Πέραν αυτής της ποσοτικής ενίσχυσης της φερεγγυότητας, η τεχνική της διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται και ποιοτικά, μέσω ενός ιδιαίτερα εξελιγμένου συστήματος διακυβέρνησης και εσωτερικής οργάνωσης των ασφαλιστικών εταιριών, που περιλαμβάνει μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και τακτικούς εποπτικούς ελέγχους, ενώ περιορίζει στο ελάχιστο τα λάθη και τα λειτουργικά προβλήματα κατά την διεκπεραίωση των εργασιών. Συνεπώς, από την 1.1.2016 , η ασφαλιστική αγορά έκανε την μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό σύστημα υπολογισμού της φερεγγυότητας της , που έχει ως στόχο πρωτίστως τη διασφάλιση του καταναλωτή.

Το αντίκτυπο του νέου πλαισίου στον καταναλωτή των ασφαλιστικών προϊόντων είναι άμεσο. Αν αναλογιστούμε τι απασχολεί τον καταναλωτή αναφορικά με τις ασφαλιστικές εταιρίες και τα ασφαλιστικά προϊόντα, θα δούμε ότι συνήθως προβληματίζεται για τη βιωσιμότητα μιας ασφαλιστικής εταιρίας , για το ύψος του ασφαλίστρου, για την ποιότητα των ασφαλιστικών προϊόντων που αγοράζει και αν εάν όντως αυτά θα τον προστατεύσουν στη δύσκολη στιγμή, καθώς και για το ποια ασφαλιστική εταιρία θα πρέπει να επιλέξει . Το νέο πλαίσιο διευκολύνει τον καταναλωτή στο να βρει απαντήσεις σε αυτά που τον απασχολούν ενώ παράλληλα ενισχύει την εμπιστοσύνη του στην ιδιωτική ασφάλιση παραχωρώντας του σημαντικά εργαλεία που εάν χρησιμοποιηθούν σωστά, θα τον οδηγήσουν στη λήψη ενημερωμένων καταναλωτικών αποφάσεων.

Το νέο πλαίσιο απαιτεί κεφάλαιο ώστε να υπάρχει 1 πιθανότητα χρεοκοπίας της ασφαλιστικής εταιρίας σε 200 χρόνια , δηλαδή αναφερόμαστε σε ένα πλαίσιο υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας και υψηλής εξασφάλισης του καταναλωτή. Και επειδή αυτό που πάντα απασχολεί τον καταναλωτή είναι το ύψος του ασφαλίστρου, το νέο πλαίσιο δεν σηματοδοτεί απαραιτήτως την αύξηση ασφαλίστρων. Μπορεί σε κάποια προϊόντα να δούμε μειώσεις, σε άλλα αυξήσεις και άλλα να μείνουν αμετάβλητα. Όλα εξαρτώνται από την επιχειρησιακή στρατηγική της κάθε ασφαλιστικής εταιρίας, αλλά κυρίως από την επιτυχή ευθυγράμμιση του ασφαλίστρου, με την διάθεση της εταιρίας για κίνδυνο και με την ορθολογική διαχείριση των εταιρικών κεφαλαίων.
To νέο πλαίσιο εισάγει επίσης την έννοια της προληπτικής εποπτείας. Αυτή η μορφή εποπτείας είναι σχεδιασμένη να προλαμβάνει τη χρεοκοπία, αφού ο επόπτης ελέγχει συστηματικά και διεξοδικά την ασφαλιστική εταιρεία σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά τρίμηνο). Το νέο πλαίσιο δίνει την δυνατότητα στον επόπτη να επιβάλει εγκαίρως μέτρα εξυγίανσης για να προλάβει την αφερεγγυότητα ούτως ώστε να διασώσει την εταιρία πριν φτάσει σε οριακά σημεία. Η ύπαρξη συστηματικής εποπτείας του κλάδου είναι ένας ακόμα παράγοντας που θα ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης των καταναλωτών με την ιδιωτική ασφάλιση.

Η προληπτική εποπτεία σε συνδυασμό με την ενισχυμένη διαφάνεια που θα επιτευχθεί μέσω της εκτεταμένης πληροφόρησης προς τον καταναλωτή για την φερεγγυότητα και την χρηματοοικονομική κατάσταση της κάθε ασφαλιστικής εταιρίας, θα δώσουν την δυνατότητα ευρείας και άμεσης συγκρισιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και της ίδιας της εταιρικής κατάστασης στον καταναλωτή, ενισχύοντας έτσι τις αποφάσεις του για τις αγορές ασφαλιστικών προϊόντων.

Το νέο πλαίσιο δεν έχει παρά να ενδυναμώσει την αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς και να ενισχύσει τηνεμπιστοσύνη του καταναλωτή στην ιδιωτική ασφάλιση ειδικά σε αυτή την δύσκολη χρονική στιγμή όπου η κοινωνική ασφάλιση υποχωρεί σημαντικά.

Άρθρο της κα. Μυρτώς Χαμπάκη στο asfalisinet.gr

http://www.asfalisinet.gr/%CE%BC%CF%85%CF%81%CF%84%CF%8E-%CF%87%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%B7-%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%85%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B1/

Πηγή: www.asfalisinet.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]