Ευκαιρίες ανάπτυξης από την αειφόρο ασφάλιση

Η συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στην αειφόρο ανάπτυξη ως χρηματοπιστωτικού εργαλείου σχετίζεται με την επίδραση του κλάδου σε τέσσερις βασικούς τομείς: τη μείωση των πραγματικών κινδύνων, τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων, την ενίσχυση της έννοιας «ασφάλεια» και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Με τον τρόπο αυτό η ασφαλιστική αγορά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένας σημαντικός επενδυτής για την πραγματική οικονομία.

Συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες η ασφαλιστική βιομηχανία ανταποκρίνεται στην αειφόρο ανάπτυξη και τις προκλήσεις έχουν να κάνουν με:

  • τις φυσικές καταστροφές,
  • την οικονομική ένταξη,
  • τη γήρανση του πληθυσμού και την ασφάλιση
  • τις επενδυτικές ανάγκες της «πράσινης» οικονομίας, που συνεχώς αναπτύσσεται όσο εντάσσεται σε ένα θεσμικό και νομικό πλαίσιο υποχρεώσεων σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Οι αναδυόμενοι κανονισμοί, τα νομικά πλαίσια και οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών, η ανθεκτικότητα σε καταστροφές, η πρόσβαση στην ασφάλιση και η πληθυσμιακή γήρανση είναι τα βασικά θέματα που συζητούνται σε σχέση με την ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης και περιλαμβάνουν το ερώτημα για το αν η κάλυψη θα πρέπει να είναι υποχρεωτική ή προαιρετική.

Στα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τις ανησυχίες ότι ο αντίκτυπος των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και η φερεγγυότητα του Solvency II θα μπορούσαν να αποτρέψουν τους ασφαλιστές από την κατανομή κεφαλαίων σε μακροπρόθεσμες υποδομές, όπως η «πράσινη» οικονομία και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Η πιο σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο ήταν η δημιουργία των «Αρχών για την Αειφόρο Ασφάλιση (PSI)» το καλοκαίρι του 2012, που προήλθε από την Οικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP Finance Initiative) και τον κύριο Ban Ki-moon, Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, που σημείωσε ότι οι Αρχές παρέχουν «ένα πλαίσιο για την παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, των κοινωνικών κινδύνων και των κινδύνων εταιρικής διακυβέρνησης».

Στη χώρα μας να σημειώσουμε ότι μια εταιρεία έχει τεκμηριώσει την προσήλωσή της στις Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση, έχοντας συνδιαμορφώσει και συνυπογράψει τις Αρχές (PSI) από το 2012, ως μοναδική από την Ελλάδα ασφαλιστική επιχείρηση, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της ως μέλος του UN Environment Programme Finance Initiative.

Ο «προβολέας» πλέον στρέφεται στον ρόλο των ασφαλιστών και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Προσφέροντας ασφαλιστική κάλυψη σε εταιρικούς πελάτες χωρίς να εκτιμηθεί κατά πόσον ή όχι οι πελάτες παραβιάζουν διεθνή περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, για παράδειγμα, θα επηρεάσει σύντομα όχι μόνο την εταιρική φήμη, αλλά και τους κινδύνους συμμόρφωσης απέναντι σε ισχύουσες και επερχόμενες νομοθεσίες, ενώ φυσικά θα πρέπει να προσμετρηθεί ο εμπορικός κίνδυνος ή η ευκαιρία που διαφαίνεται από τις υπηρεσίες αυτές και την εφαρμογή τους ή μη.

Υπάρχουν ευρύτερες δυνατότητες για να αξιοποιήσει το παρόν σύστημα τους «ασφαλιστές κινδύνου» ως διαχειριστές μαζί τους επενδυτές σε σχέση με την «πράσινη» οικονομία, ώστε να μάθουν και να συμβάλλουν στις διεθνείς ρυθμιστικές πρακτικές και τις προτάσεις πολιτικής, περιλαμβάνοντας:

  • Τη βελτίωση της ασφαλιστικής κάλυψης των κινδύνων ευθύνης και ρύπανσης του περιβάλλοντος με την ενίσχυση των κανονισμών και την εφαρμογή αυτών.
  • Την επανεξέταση του ισχύοντος συστήματος ασφάλισης αστικής ευθύνης και ρύπανσης του περιβάλλοντος μέσα από μια ολοκληρωμένη διαδικασία διαβούλευσης με όλα τα αναγνωρισμένα ενδιαφερόμενα μέρη και εταίρους.
  • Την επέκταση του ορισμού και του πεδίου εφαρμογής της «πράσινης» ασφάλισης πέρα από την ευθύνη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και σε άλλους τομείς όπου θα μπορούσαν να ανακύψουν περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι, όπως και υποχρεώσεις, προωθώντας έτσι την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

του Κωστή Κατσακιώρη,Director, Global Sustain

Πηγή : Brocker’s Time, Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]