ΕΑΕΕ: Πόσες κατοικίες είναι ασφαλισμένες;

Η νέα οικονομική μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος “Ασφάλιση Περιουσίας 2016” αναφέρει:

“Η ασφάλιση περιουσίας αποτελεί έναν πολύ σημαντικό κλάδο της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στον οποίο δραστηριοποιήθηκαν 34 ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 2016 με την μορφή της ανώνυμης εταιρείας ή του υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης.

Ο μερισμός της παραγωγής του κλδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: η συνεργασία με τις τράπεζες (bancassurance) συμμετέχει με 42,6% επί του συνόλου, τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 41,5%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 10,5%, και οι απευθείας πωλήσεις 5,4%. Σύμφωνα με την απογραφή που διενέργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2011, υπάρχουν 4,1 εκατ. κτίρια αποκλειστικής ή μικτής χρήσης στην Ελλάδα που χρησιμοποιούνταν για να στεγάσουν, μεταξύ άλλων, 6,4 εκατ. κατοικίες.

Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην έρευνα της ΕΑΕΕ είχαν ασφαλίσει περίπου 1 εκατ. κατοικίες και 205 χιλιάδες λοιπούς κινδύνους στο τέλος του 2016.

Για τα παραπάνω συμβόλαια, η συνολική ασφαλισμένη αξία σε ότι αφορά την αθροιστική κάλυψη πυρός (κτιρίου και περιεχομένου) και απώλειας κερδών ήταν της τάξεως των 249 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 112 δισ. ευρώ αφορούσαν στην ασφάλιση κατοικιών και 137 δισ. ευρώ σε λοιπούς κινδύνους. Για το σύνολο των ανωτέρω συμβολαίων δηλώθηκαν 10,5 χιλιάδες ζημιές και πληρώθηκαν 23,6 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις ενώ σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 40 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω μεγέθη αποζημιώσεων αναφέρονται στην εκτίμηση στην λήξη του 2016 που αφορά το έτος έκδοσης/έναρξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Με δεδομένο ότι δεν έληξαν όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, το 2016, εκτιμάται ότι στο τελικό κόστος των αποζημιώσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη τόσο του πλήθους των ζημιών όσο και του ποσού των αποζημιώσεων μέχρι την λήξη τους καθώς και της πλήρους ωρίμανσης των αποζημιώσεων και σε μεταγενέστερη επεξεργασία θα γίνει επανεκτίμηση του τελικού κόστους των αποζημιώσεων.

Όσον αφορά το μέρος της έρευνας για τις αιτίες των ζημιών, για τις περισσότερες αναφέρονται ως αίτια οι κλοπές, τα καιρικά φαινόμενα και η φωτιά.

Η μέση ζημία (σύμφωνα με την εκτίμηση του πρώτου έτους) έφθασε τα 6.049 ευρώ (2.128 ευρώ για τις κατοικίες, 9.929 ευρώ για τους λοιπούς κινδύνους).

Σημειώνεται τέλος ότι, σύμφωνα με την μελέτη των αποζημιώσεων, το συνολικό ύψος της αποζημίωσης για τις ζημιές κάθε έτους είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ικανοποιητικά μετά από 3-4 έτη από την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.”

Δείτε εδώ όλη την μελέτη.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]