Δυο νέα ερωτήματα για τα PRIPPs

Σχετικά με τις εξελίξεις στα προϊόντα PRIIPs, οι Ευρωπαϊκές Αρχές στις 4 Aπριλίου 2019 δημοσίευσαν νέες ερωταπαντήσεις οι οποίες έχουν ενσωματωθεί σε ένα ενιαίο κείμενο με το σύνολο των διευκρινίσεων που έχουν δοθεί σχετικά με τις απαιτήσεις του εγγράφου βασικών πληροφοριών (KID) για τα προϊόντα PRIIPs που ορίζει ο κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/653.

 

Σύμφωνα με την Insurance Europe προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα εξής:

• Ποιες παραμέτρους θα πρέπει να εξετάσει ο παραγωγός προκειμένου να καθοριστεί η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης ενός PRIIP ( Τμήμα: General topics, ερώτηση 5, σελ .5) ; και

• Ποια μορφή και ονομασία θα πρέπει να λάβουν οι ειδικές πληροφορίες για κάθε υποκείμενη επενδυτική επιλογή που αναφέρεται στο άρθρο 14(1) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (Τμήμα: Multi-option products –MOPs, ερώτηση3, σελ.33);

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]