Δημοσιεύτηκε ο κατάλογος εκκαθαριστών ασφαλιστικών εκκαθαρίσεων από την ΤτΕ!

Τον κατάλογο εκκαθαριστών ασφαλιστικών εκκαθαρίσεων που προβλέπεται στο άρθρο 237 του ν. 4364/2016 έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΤτΕ, με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, Συνεδρίαση 293/20.12.2018, θέμα 1ο, ο κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαριστών, που προβλέπεται στο άρθρο 237 του ν. 4364/2016, διαμορφώνεται ως εξής:

Κατάλογος Εκκαθαριστών Ασφαλιστικών Εκκαθαρίσεων

1. Περιλαμβάνονται τα κάτωθι νομικά πρόσωπα:

2. Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω φυσικά πρόσωπα:

α) Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία, ΑΔΤ ΑΗ 568270, Δικηγόρος,

β) Βλαχογιάννης Ελευθέριος του Ιωάννη , ΑΔΤ Χ104854, Δικηγόρος,

γ) Γερμανός Ιωάννης του Δημητρίου ΑΔΤ ΑΙ 518758, Δικηγόρος,

δ) Γεωργουλέας Νικόλαος του Γεωργίου, ΑΔΤ Ρ672693, Δικηγόρος,

ε) Μανιατόπουλος Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ ΑΙ 025089, Δικηγόρος,

στ) Μπέγιογλου Αναστάσιος του Δημητρίου, ΑΔΤ AB 342811, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,

ζ) Παναγιωτοπούλου Μαργαρίτα του Αργυρίου, ΑΔΤ Χ549299, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,

η) Παρίση Ευαγγελία του Χρήστου, ΑΔΤ Σ 736261, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,

θ) Στειροπούλου Δέσποινα του Νικολάου, ΑΔΤ Ξ433257, Δικηγόρος,

ι) Σφαρνάς Αλέξανδρος του Πέτρου, ΑΔΤ ΑΖ 022513, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,

ια) Χαλιώτης Χαράλαμπος του Γεράσιμου, ΑΔΤ Φ109353, Δικηγόρος.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]