Δικαίωση για 4 ασφαλιστικές εταιρείες που κατηγορήθηκαν για σύσταση «καρτέλ»

Έληξε οριστικά η δικαστική διαμάχη μεταξύ της ΕΝωσης Φανοποιών και Φαβέων στην Κρήτη και 4 ασφαλιστικών εταιρειών που είχε να κάνει με την κατηγορία για σύσταση καρτέλ στις πληρωμές των επισκευών τρακαρισμένων οχημάτων.

Η καταγγελία είχε γίνει από ΕΝΩΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΩΝ στην Κρήτη . Η σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει ως εξής :

Επανεξέταση της καταγγελίας της Πρωτοβάθμιας Επαγγελματικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» κατά των εταιριών α) «AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», β) «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, γ) «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», δ) «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Α.Ε.Ζ.Α.Ε.», ε) «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και στ) της «ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», για παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 703/77, όπως ίσχυε, και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, κατόπιν αναπομπής από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το ΣτΕ της υπ’ αριθ. 460/V/2009 απόφασης της Ε.Α.

Κατά την επανεξέταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 6756/26.10.2005 καταγγελίας της ΕΝΩΣΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΩΝ κατά των ως άνω εταιριών, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, κατά πλειοψηφία, δεν διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 1 του ν.3959/2011 από τις καταγγελλόμενες εταιρίες και έκρινε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαγόρευσης με βάση το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, καθώς οι προαναφερόμενες ασφαλιστικές εταιρίες, μέτοχοι της AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε, και η AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε, ως κοινή επιχείρηση (joint venture), δεν παραβίασαν τα προαναφερόμενα άρθρα μέσω του καθορισμού εφαλτήριας τιμής εργατοώρας συνεργείων παροχής υπηρεσιών επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων στο πλαίσιο του συστήματος Audatex, καθόσον επρόκειτο για εφαλτήρια μεν, προτεινόμενη ωστόσο, ενδεικτική δηλαδή, τιμή εργατοώρας που σε συνάρτηση και με τον αριθμό εργατοωρών συνιστούσε δευτερεύοντα περιορισμό, δηλ. άμεσα συνδεδεμένο και αναγκαίο όρο για την ορθολογική λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικής πραγματογνωμοσύνης ζημιών αυτοκινήτων οχημάτων, όπως ήταν αυτό της Audatex.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά πλειοψηφία έκρινε ότι η αποδιδόμενη στην Audatex επιβολή ρήτρας μάλλον ευνοούμενου πελάτη δεν στοιχειοθετήθηκε ότι συνιστούσε εξ αντικειμένου περιορισμό του ανταγωνισμού, ως δήθεν ενσωματωμένος μηχανισμός ελέγχου καθορισμένων τιμών, ούτε και ότι η εν λόγω ρήτρα επέφερε ή μπορούσε να επιφέρει αυτοτελώς περιοριστικά του ανταγωνισμού αποτελέσματα.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]