Τί είναι το επάγγελμα του αναλογιστή.

Ο Αναλογιστής έχει σαν κεντρικό αντικείμενο την ανάλυση και αποτίμηση των οικονομικών συνεπειών κινδύνων κάθε είδους. Χρησιμοποιεί κυρίως τα μαθηματικά και τη στατιστική, καθώς και την οικονομική θεωρία προκειμένου να διερευνήσει, να μελετήσει και να ποσοτικοποιήσει τις οικονομικές επιπτώσεις αβέβαιων μελλοντικών γεγονότων. Οι Αναλογιστές απασχολούνται κυρίως σε οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν, εμπλέκουν ή και πηγάζουν από τη διαχείριση οικονομικών κινδύνων.

Όταν σε μια χώρα αρχίζει να αναπτύσσεται το αναλογιστικό επάγγελμα, οι αναλογιστές απασχολούνται αρχικά σε ασφαλιστικές εταιρίες ζωής, στη συνέχεια δραστηριοποιούνται και σε εταιρίες γενικών ασφαλίσεων και, στο ώριμο στάδιο ανάπτυξης, εργάζονται εξίσου στις τράπεζες και στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο, στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στη δημόσια διοίκηση, ακόμα και στη βιομηχανία και στις εργατικές ενώσεις (συνδικάτα). Συχνά Αναλογιστές τοποθετούνται σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις της διοικητικής ιεραρχίας ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών.

Στα αρχικά στάδια, όλοι σχεδόν οι αναλογιστές εργάζονται ως μισθωτοί σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αργότερα όμως πολλοί γίνονται αυτοαπασχολούμενοι ή απασχολούνται σε εταιρίες αναλογιστικών συμβούλων (actuarial consultants). Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η μεταπήδηση αναλογιστών από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στο χώρο των αναλογιστικών συμβούλων εμφανίζει παγκοσμίως σημαντική επιτάχυνση.

Το αναλογιστικό επάγγελμα είναι ένα ιδιαίτερα «επίλεκτο» επάγγελμα που ασκείται από περίπου 70.000 άτομα σε παγκόσμια κλίμακα (περίπου 85 στην Ελλάδα). Με βάση το κύρος, αμοιβές, συνθήκες εργασίας, κλπ, το επάγγελμα κατατάσσεται, σε πολλές προηγμένες χώρες, στις κορυφαίες θέσεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγέλματα.

πηγή: Ενωση Αναλογιστών Ελλάδος

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]