Ευρωπαïκά Συστήματα Υγείας: μύθοι και πραγματικότητα

Δρ. Γιώργος Κ. Κασάπης

Ασφαλιστικός Πράκτορας

To ερευνητικό ινστιτούτο  Health Consumer Powerhouse  αποτελεί ένα διεθνούς φήμης μη κερδοσκοπικό φορέα, ο οποίος ιδρύθηκε το 2004 και εξειδικεύεται σε θέματα ανάλυσης και παρουσίασης θεμάτων πολιτικών υγείας και αξιολόγησης των ευρωπαïκών συστημάτων υγείας. Σε ετήσια βάση, από το 2005, δημοσιεύει την έκθεση του με τίτλο Euro Health Consumer Index (EHCI), με την τελευταία έκθεση του να αφορά στο 2018.

Η παρουσίαση που ακολουθεί είναι δομημένη στη βάση τεσσάρων αξόνων

1. αναλύεται η μεθοδολογία της έκθεσης, η οποία αποτιμά τα συστήματα υγείας των 35 χωρών που συμμετέχουν στον δείκτη  με βάση έξι (6) μεταβλητές, η κάθε μια των οποίων βαθμολογείται με βάση επιμέρους δείκτες,

2. παρουσιάζεται το top 10 του δείκτη,

3. παρατίθενται οι τρεις κατηγορίες στις οποίες ο δείκτης κατατάσσει τις 35 χώρες

και τέλος

4. παρουσιάζονται οι επιδόσεις των επιμέρους χωρών ανά μεταβλητή.

Αναλυτικά

1. Μεθοδολογία

Το Health Consumer Powerhouse, εμφορούμενο από πελατοκεντρική /ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, εστιάζει σε μεταβλητές οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των ασθενών/χρηστών των συστημάτων υγείας, όπως είναι

-τα δικαιώματα των ασθενών

-η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας

-η αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας

-το εύρος των παρεχομένων από αυτά υπηρεσιών

-η πρόληψη

και

-η αγορά του φαρμάκου.

Κάθε μεταβλητή αποτιμάται και αξιολογείται στη βάση επιμέρους δεικτών, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στον πίνακα 1 που ακολουθεί.

Πίνακας 1

MΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

1. Δικαιώματα ασθενών &Πληροφόρηση -Οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ασθενών-Δικαίωμα στη δεύτερη γνώμη

-Πρόσβαση ασθενών στα ιατρικά τους αρχεία

-Αρχείο »bona fides» ιατρών

-Ηλεκτρονική (διαδραστική) επικοινωνία 24/7

-Διασυνοριακή φροντίδα

-Αρχείο παρόχων με αξιολόγηση/κατάταξη βάσει ποιοτικών κριτηρίων

-Ηλεκτρονική προσβασιμότητα αρχείων ασθενών

-Ηλεκτρονικό σύστημα κλεισίματος ραντεβού

-Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

2. Προσβασιμότητα -Αυιθημερόν πρόσβαση σε υπηρεσίες οικογενειακού ιατρού-Άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες ειδικού ιατρού

Δυνατότητα επιλογής & πραγματοποίησης χειρουργείου σε διάστημα <90 ημερών

-Αντιμετώπιση περιστατικών καρκίνου σε διάστημα <21 ημερών

-/πραγματοποίηση αξονικής τομογραφίας σε διάστημα <7 ημερών

-Χρόνος αναμονής για περιστατικά παιδιατρικής ψυχιατρικής

3. Αποτελέσματα

Θνησιμότητα 30 ημερών λόγω oξέων εμφραγμάτων μυοκαρδίου

Θνησιμότητα 30 ημερών λόγω εγκεφαλικών

-Bρεφική θνησιμότητα

Eπιβίωση σε περιπτώσεις περιστατικών καρκίνου

-Θάνατοι πριν το 65ο έτος της ηλικίας του ασθενούς

-Λοιμώξεις λόγω σταφυλόκκοκου ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη

-Ποσοστά εκτρώσεων

-Ποσοστά αυτοκτονιών-

-Ποσοστά διαβητικών ασθενών με γλυκόζη >7

4. Εύρος καλύψεων &Υπηρεσιών

Ισότητα συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης

Eγχειρήσεις καταρράκτη ανά 100.000 άτομα ηλικίας 65+ ετών

-Μεταμοσχεύσεις νεφρού ανά εκατομμύριο πληθυσμού

-Συγκαταλέγεται η οδοντιατρική φροντίδα στις παρεχόμενες υπηρεσίες δημόσιας περίθαλψης;

Άτυπες (ανεπίσημες) πληρωμές στους ιατρούς

-Μακροχρόνια φροντίδα σε ηλικιωμένους

-Ποσοστά αιμοκαθάρσεων που λαμβάνουν χώρα εκτός νοσοκομείων/κλινικών

-Καισαρικές τομές επί συνόλου τοκετών

5. Πρόληψη -Βρεφικοί εμβολιασμοί-Μετρήσεις αρτηριακής πίεσης

-Καταπολέμηση καπνίσματος

-Ενημέρωση για τους κινδύνους από την κατάχρηση αλκοόλ

-Φυσική δραστηριότητα

-Εμβολιασμοί για την κατραπολέμηση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων

-Θάνατοι λόγω τροχαίων ατυχημάτων

6. Φαρμακευτική αγορά ΣυνταγογράφησηAνάπτυξη νέων αντικαρκινικών φαρμάκων

-Πρόσβαση σε νέα φάρμακα

-Φάρμακα για την κατπολέμηση της αρθρίτιδας

-Χρήση στατινών

-Χρήση αντιβιοτικών κατά κεφαλήν

2. Τοp 10

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ελβετία με 893 βαθμούς (σε κλίμακα 0-1000), και στις υπόλοιπες θέσεις βρίσκονται 4 σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία), οι 3 χώρες της  Βenelux (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο), η Αυστρία και η Ισλανδία (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 2).

Πίνακας 2

Α/Α

ΧΩΡΑ

ΣΚΟΡ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ελβετία

Ολλανδία

Νορβηγία

Δανία

Βέλγιο

Φινλανδία

Λουξεμβούργο

Σουηδία

Αυστρία

Ισλανδία

893

883

857

855

849

839

809

800

799

797

3. Oι 3 κατηγορίες του δείκτη

Ο EHCI κατατάσσει τις 25 χώρες των οποίων τα συστήματα αξιολογεί, με βάση το σκορ που αυτές καταγράφουν, σε 3 κατηγορίες:

1η κατηγορία, θέσεις 1-13 (13 χώρες), σκορ >750 (Πίνακας 3.1),

2η κατηγορία, θέσεις 14-23 (10 χώρες), σκορ 650-749 (Πίνακας 3.2) και

3η κατηγορία, θέσεις 24-35 (12 χώρες), σκορ 333-649 (Πίνακας 3.3).

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 29η θέση με 615 πόντους, ευρισκόμενη σε καλύτερη θέση από τις Λετονία, Βουλγαρία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Αλβανία.

Πίνακας 3.1

Α/Α

ΧΩΡΑ

ΣΚΟΡ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ελβετία

Ολλανδία

Νορβηγία

Δανία

Βέλγιο

Φινλανδία

Λουξεμβούργο

Σουηδία

Αυστρία

Ισλανδία

Γαλλία

Γερμανία

Πορτογαλία

893

883

857

855

849

839

809

800

799

797

796

785

754

Πίνακας 3.2

Α/Α

ΧΩΡΑ

ΣΚΟΡ

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Τσεχία

Εσθονία

Η. Βασίλειο

Σλοβακία

Σερβία

Ισπανία

Ιταλία

Σλοβενία

Ιρλανδία

Μαυροβούνιο

731

729

728

722

699

698

687

678

669

668

Πίνακας 3.3

Α/Α

ΧΩΡΑ

ΣΚΟΡ

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Κροατία

Β. Μακεδονία

Κύπρος

Μάλτα

Λιθουανία

Ελλάδα

Λετονία

Βουλγαρία

Πολωνία

Ουγγαρία

Ρουμανία

Αλβανία

644

638

635

631

622

615

605

591

585

565

549

544

4. Οι κορυφαίες επιδόσεις ανά μεταβλητή

Οι τρεις πρώτες χώρες του δείκτη (Ελβετία, Ολλανδία και Νορβηγία) καταγράφουν κορυφαίες επιδόσεις σε 2 από τις 6 μεταβλητές του δείκτη, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 4 που ακολουθεί.

Πίνακας 4

1. Δικαιώματα ασθενών &Πληροφόρηση Ολλανδία, Νορβηγία
2. Προσβασιμότητα Ελβετία
3. Αποτελέσματα Ελβετία, Νορβηγία, Φινλανδία
4. Εύρος καλύψεων &Υπηρεσιών Σουηδία
5. Πρόληψη Νορβηγία
6. Φαρμακευτική αγορά Γερμανία, Ολλανδία

Δείτε την έκθεση Euro Health Consumer Index 2018 ΕΔΩ

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]