ΕΚΠΟΙΖΩ: Καμπανάκι κινδύνου για αυξήσεις σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας

Για κίνδυνο αυξήσεων κάνει λόγο η καταναλωτική οργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ, αναφερόμενη σε διάταξη που μπήκε στον Πτωχευτικό Κώδικα και προβλέπει ότι «συμβατικές ρήτρες αναπροσαρμογής ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας μπορούν να εξαρτούν την αναπροσαρμογή από αντικειμενικούς παράγοντες, που στηρίζονται στην αρχή της καταλληλότητας.

Όπως επισημαίνει, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα μπορούν να καθορίζονται οι κρίσιμοι δείκτες ή παράγοντες, ενώ οι ασφαλιζόμενοι θα μπορούν να καταγγείλουν την ασφαλιστική σύμβαση, εφόσον δε συμφωνούν, εντός προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της αναπροσαρμογής.

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, με τη συγκεκριμένη διάταξη του νομοσχεδίου επιχειρείται επέμβαση στις υφιστάμενες συμβάσεις μακροχρόνιων νοσοκομειακών ασφαλίσεων, καθώς θα αρκεί πλέον να αναφέρονται μόνο τα αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια αναπροσαρμογής (πχ. δείκτης υγείας και ηλικία ασφαλισμένου), χωρίς να εξειδικεύεται σε τι ποσοστό το κάθε κριτήριο συμμετέχει στην αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου.

Με δεδομένο, μάλιστα, όπως αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ, «ότι δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένους παράγοντες ή δείκτες, αφήνει τις εταιρείες να καθορίσουν οι ίδιες τους παράγοντες που τους εξυπηρετούν και την επιρροή τους στη σύμβαση. Μπορούν, δηλαδή, να καθορίσουν λ.χ. ένα οποιοδήποτε ετήσιο ποσοστό λόγω ηλικίας (π.χ. 4 %), αφού η ηλικία αναφέρεται ως παράγοντας και οποιοδήποτε άλλο παράγοντα ή παράγοντες που κρίνουν ότι τους εξυπηρετούν καλύτερα για πρόσθετες αυξήσεις».

Αυτό μπορεί να οδηγήσει τους καταναλωτές που θα υποχρεωθούν, λόγω της αύξησης του ασφαλίστρου να διακόψουν μία ασφαλιστική σύμβαση υγείας, να μην είναι σε θέση να βρουν ανάλογη κάλυψη σε άλλη εταιρεία, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες σήμερα προσφέρουν κυρίως ετήσια συμβόλαια.

Τονίζει, μάλιστα, ότι η διάταξη είναι και αντισυνταγματική και υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της Οδηγίας 93/13 για τους καταχρηστικούς όρους.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]