CNP Cyprialife: Ένας από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές στη Κύπρο

Η CNP CYPRIALIFE  είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο σοβαρούς θεσμικούς επενδυτές στη Κύπρο με πρόσβαση σε ένα ευρύ επενδυτικό σύμπαν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό και με την υποστήριξη του ομίλου CNP ASSURANCES, ο οποίος διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία €400 δις, διαχειρίζεται επενδύσεις έχοντας πάντοτε πρώτο το συμφέρων των πελατών της. Η εταιρεία έχει μακροχρόνιες σχέσεις με διάφορους διεθνείς διαχειριστές και επενδυτικές τράπεζες έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει τις πιο κατάλληλες επενδύσεις και επενδυτικά ταμεία σε όλες τις επενδυτικές κατηγορίες (asset classes), πάντα προς όφελος των ασφαλισμένων της.

Τα ταμεία της εταιρείας παρέχουν ευρεία επιλογή διαφόρων επενδυτικών στρατηγικών για κάθε διαφορετικό προφίλ απόδοσης/κινδύνου, επενδυτικούς στόχους και επενδυτικούς ορίζοντες. Τα ταμεία προσφέρουν ευελιξία στο σχεδιασμό ενός χαρτοφυλακίου προσαρμοσμένου στις ανάγκες του κάθε πελάτη με συνδυασμό διαφόρων ταμείων της εταιρείας.

Η Επενδυτική Επιτροπή της εταιρείας συνεδριάζει τακτικά ειδικά σε περιόδους αυξημένης αστάθειας των αγορών και η εταιρεία προσαρμόζει την κατανομή επενδύσεων με τακτικές (tactical) αλλαγές. Η Κατανομή Επενδύσεων (asset allocation) υιοθετείται για ορίζοντα 12 μηνών μετά από έγκριση από την Επενδυτική Επιτροπή της CNP CYPRIALIFE, του Δ.Σ. της CNP CYPRIALIFE και του Financial Committee της CNP ASSURANCES, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και την επενδυτική πολιτική του κάθε ταμείου. Έμφαση δίνεται στην εφαρμογή μιας μέσο-μακροπρόθεσμης επενδυτικής πολιτικής και όχι σε βραχυπρόθεσμα κέρδη.

Η Επενδυτική Επιτροπή πάντα διασφαλίζει ότι τα χαρτοφυλάκια είναι επαρκώς διεσπαρμένα σε όλες τις επενδυτικές κατηγορίες (asset classes), γεωγραφικές περιοχές αλλά και σε διάφορους  παράγοντες κινδύνου (risk factors) ανάλογα με την επενδυτική πολιτική του κάθε ταμείου.

Untitled

Η εξασφάλιση ικανοποιητικής σύνταξης, για την υποστήριξη και διατήρηση του βιοτικού επιπέδου, είναι μία από τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία της Κύπρου.

Το μέγιστο ποσοστό αναπλήρωσης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) αναμένεται να είναι γύρω στο 50% του τελικού μισθού για τους χαμηλότερα αμειβομένους και ακόμη λιγότερο για υψηλόμισθα άτομα. Επομένως, το ΤΚΑ δεν είναι σε θέση να προσφέρει τα απαραίτητα συνταξιοδοτικά εισοδήματα για διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου στην αφυπηρέτηση.

24ef7dec030d4a42a2cc1700a79437b1

Μπορεί το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να σας εξασφαλίσει αξιοπρεπή σύνταξη;

Oι δημογραφικές αλλαγές στην Κύπρο άρχισαν να δημιουργούν την τάση για γήρανση του πληθυσμού ο μέσος όρος προσδόκιμου ζωής είναι αρκετά ψηλός και ταυτόχρονα παρατηρείται υπογεννητικότητα (1,3 παιδιά ανά οικογένεια).

Με αυτά τα δεδομένα γίνεται κατανοητό ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα μπορεί να αντεπεξέλθει και να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του και αν θα μπορεί να ανταποκριθεί, τότε ίσως το ποσό των παροχών του να μην εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Βάσει αναλογιστικών μελετών, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα είναι βιώσιμο μέχρι το 2048, με προϋπόθεση σταδιακών αυξήσεων κάθε πέντε χρόνια μέχρι το 2039. Το κράτος χρωστά περίπου €7,5 δισεκατομμύρια στο ΤΚΑ, τα οποία δεν προβλέπεται να επιστρέψει λόγω των πρόσφατων “μεταρρυθμίσεων” που επέβαλε η Τρόικα. Αυτό έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα ζωής των συνταξιούχων, ανέργων και άλλων ευπαθών ομάδων, ειδικότερα σήμερα.

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι ο μισός περίπου πληθυσμός των ηλικιωμένων ζει κάτω από το όριο της σχετικής φτώχιας, με το ελάχιστο μηνιαίο ποσό Σύνταξης Γήρατος (με ένα εξαρτώμενο) που έχει καταβληθεί το 2015 να είναι €470,51 και το αντίστοιχο μέγιστο ποσό να υπερβαίνει κατά ελάχιστο τις €2000. Ειδικά, τα άτομα με μεσαία προς ψηλά εισοδήματα αναμένουν τη σύνταξη τους να κυμανθεί από το 50% ως μέγιστο σε ποσοστό που θα είναι ίσως και πιο κάτω από το 25%

8525310692844a669e7dafc0875466c3

Ποια είναι τα οφέλη από την υιοθέτηση ενός επαγγελματικού σχεδίου Σύνταξης;

Η ιδιωτική ασφάλιση δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την κοινωνική ασφάλιση σε αντίθεση με χώρες που έχουν ανεπτυγμένη την ασφαλιστική συνείδηση και εδραιωμένα θεσμικά πλαίσια. Η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί τον φορέα ενός εναλλακτικού, συμπληρωματικού και απολύτως προσδιορισμένου πρόσθετου οικονομικού εσόδου κατά την αφυπηρέτηση. Ένα ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα μπορεί να δημιουργήσει ασπίδα προστασίας στο συνταξιοδοτικό πρόβλημα, με πολλά πλεονεκτήματα για τον εργαζόμενο.

Συγκεκριμένα:

• Η πρόνοια για τη σύνταξη αποτελεί ισχυρό κίνητρο για το σημαντικότερο κεφάλαιο της επιχείρησης που είναι οι άνθρωποί της. Προάγει τις εργασιακές σχέσεις, καλλιεργεί την δημιουργία καλού κλίματος με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, επιβραβεύοντας τους εργοδοτούμενους για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
• Το κόστος αναγνωρίζεται από το Φόρο Εισοδήματος σαν παραγωγική δαπάνη της επιχείρησης.
• Δημιουργεί εικόνα κύρους και επαγγελματισμού για την επιχείρηση η οποία αποκτά καλύτερο κοινωνικό πρόσωπο, υποβοηθώντας την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της.
• Παρέχει κίνητρο για προσέλκυση και διατήρηση ποιοτικού ανθρώπινου

CNP CYPRIALIFE Δυνατή, δίπλα σας – Cypria FlexiPension

952993c89395436ebd62ede62c73f996

H Δύναμη της CNP CYPRIALIFE γίνεται δύναμη των ασφαλισμένων της, μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικών συντάξεων Cypria FlexiPension, που ετοιμάστηκε βάσει των κανονισμών και της σχετικής νομοθεσίας των σχεδίων Κλάσης 7.

Το Cypria FlexiPension σας παρέχει την ευελιξία να σχεδιάσετε τη δική σας λύση, πάνω στα μέτρα σας, που ικανοποιεί τις δικές σας ανάγκες. Την ίδια στιγμή σας απαλάσσει από κόστος και κινδύνους που σχετίζονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για διαχείριση επαγγελματικών συνταξιοδοτικών σχεδίων:

 

 

Για τον εργοδότη

•    Απαλλαγή από το κόστος διαχείρισης.
•    Απαλλαγή από τους κινδύνους διαχείρισης.
•    Νόμιμες φορολογικές απαλλαγές.

Για τον εργοδοτούμενο

•    Δυνατότητα επιλογής ταμείων.
•    Δυνατότητα ύψους συνεισφοράς.
•    Νόμιμες φορολογικές απαλλαγές.

Για τον εργοδότη και τον εργοδοτούμενο

•    Φοροαπαλλαγή στο ποσό συνεισφοράς του εργοδότη
•    Φοροαπαλλαγή στο ποσό συνεισφοράς του εργαζομένου
•    Φορολογικές εκπτώσεις στις επενδύσεις

Λειτουργία Σχεδίου

1.    Το συμβόλαιο προσφέρεται μόνο σε ομαδική βάση.
2.    Το συμβόλαιο υπογράφεται από τον Ιδιοκτήτη ο οποίος  μπορεί να είναι είτε ο εργοδότης, αν η ασφάλιση αφορά υπαλλήλους, είτε ο πρόεδρος της επιτροπής/συμβουλίου ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτής/ού αν η ασφάλιση αφορά τα μέλη ενός επαγγελματικού συνδέσμου.
3.   Στο κάθε μέλος δίνεται ένα πιστοποιητικό συμμετοχής έτσι ώστε να γνωρίζει τα ωφελήματα και τη συνεισφορά που καταβάλλεται για αυτά.
4.    Το κάθε μέλος θα έχει το δικό του λογαριασμό συντάξεων και μπορεί να επιλέξει την κατανομή των επενδυτικών  ταμείων με βάση το δικό του επενδυτικό προφίλ.
5.    Η συνεισφορά του κάθε μέλους καθορίζεται από τη δική του εισφορά και αυτή του εργοδότη του.

Χαρακτηριστικά Σχεδίου

 

98b20a6f70574b0e80b615d37766eadb

1.    Το κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα επιλογής της κατανομής των επενδυτικών του ταμείων. Ειδικά για το σχέδιο επαγγελματικών συντάξεων έχουμε δημιουργήσει τρία (3) νέα επενδυτικά ταμεία:
•    Deposit Fund – χαμηλός επενδυτικός κίνδυνος
•    Bond Fund – χαμηλός προς μέσο επενδυτικός κίνδυνος
•    Equity Fund – ψηλός επενδυτικός κίνδυνος

Το κάθε μέλος θα έχει τη δυνατότητα αλλαγής επενδυτικών ταμείων όσες φορές επιθυμεί. Οι πρώτες 2 επιλογές για κάθε έτος δεν χρεώνονται, ενώ από την 3η φορά και μετά υπάρχει χρέωση €20.
2.    Το συμβόλαιο δεν παρέχει οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη για θάνατο, ανικανότητα ή επιβίωση.
3.    Το μέλος θα μπορεί να προβαίνει σε επιπρόσθετες πληρωμές αν το επιθυμεί.

Πληρωμή Ωφελημάτων:

Κατά την αφυπηρέτηση

Με βάση το πλαίσιο της πολιτικής των σχεδίων Κλάσης 7, το Ωφέλημα κατά την αφυπηρέτηση θα καταβάλλεται ως εφάπαξ ποσό.

Αποχώρηση από την εργασία

Σε περίπτωση πρόωρης  αποχώρησης το μέλος έχει τη δυνατότητα:

•    Άμεσης είσπραξης των ωφελημάτων του
•    Μεταφοράς σε άλλο εγκεκριμένο επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων
•    Μεταφοράς σε προσωπικό επενδυτικό σχέδιο
• Να παραμείνει εντός της υφιστάμενης σύμβασης χωρίς περαιτέρω συνεισφορές μέχρι τη συνταξιοδότηση

Η CNP CYPRIALIFE διαθέτει 20 χρόνια εμπειρία, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και στελέχη-επαγγελματίες που ζουν και γνωρίζουν καλά την κυπριακή πραγματικότητα. Με σύγχρονα, ευέλικτα προϊόντα, που προσαρμόζονται στις δικές σας απαιτήσεις, μπορείτε να καλύψετε αποτελεσματικά τις συνταξιοδοτικές σας ανάγκες.

Πηγή:  capital.sigmalive.com

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]