Χρίστος Χριστοδούλου: Αύξηση εργασιών για την Trust Insurance Cyprus για 8η χρονιά

Ο ασφαλιστικός κλάδος έδειξε τεράστιες αντοχές μέσα στην κρίση και όπως αναφέρει ο Χρίστος Χριστοδούλου, πρώτος εκτελεστικός διευθυντής της Trust Insurance Cyprus, το 2016 θα καταδείξει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Όπως επισημαίνει ο κ. Χριστοδούλου, τα νέα δεδομένα ευνοούν εξαγορές και συγχωνεύσεις και η πρόκληση είναι να δημιουργηθούν τέτοιοι συνδυασμοί και συνεργασίες που να ενδυναμώσουν τον κλάδο ακόμη περισσότερο.
Ποιες οι προκλήσεις του ασφαλιστικού κλάδου;
Η βιομηχανία των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μια φάση αλλαγών. Αυτές οι αλλαγές αγγίζουν και την ασφαλιστική βιομηχανία. Από την αρχή του 2016, τέθηκε σε ισχύ νέο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων Φερεγγυότητα II (Solvency II). Το νέο αυτό πλαίσιο εισάγει υποχρεώσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες ως προς την κεφαλαιακή τους επάρκεια με βάση την αποτίμηση των κινδύνων και προτύπων διακυβέρνησης καθώς και πληροφορίες που θα πρέπει να δίδονται στις εποπτικές Αρχές και τους καταναλωτές.
Πιστεύω, στην πλειονότητά τους οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν προετοιμαστεί πλήρως και, για ακόμη μια φορά, η ασφαλιστική βιομηχανία στην Κύπρο έχει αποδείξει ότι έχει γερές βάσεις και μπορεί να αντεπεξέλθει στα δύσκολα.
Σίγουρα τα νέα δεδομένα ευνοούν εξαγορές και συγχωνεύσεις και η πρόκληση είναι να δημιουργηθούν τέτοιοι συνδυασμοί και συνεργασίες που να ενδυναμώσουν τον κλάδο ακόμη περισσότερο.
Πέραν των πιο πάνω, μια διαφορετική πρόκληση για τη βιομηχανία, αλλά και την κοινωνία, είναι ο διαχωρισμός στο μυαλό των καταναλωτών των απλών προϊόντων (over the counter), που άρχισαν τώρα να εμφανίζονται στην αγορά, από τα πιο πολύπλοκα ασφαλιστικά προϊόντα.
Δηλαδή, πρέπει ως ασφαλιστική βιομηχανία να εξηγήσουμε «υπεύθυνα» τις διαφορές για να μπορεί ο καταναλωτής να κάνει σωστές και συνειδητές επιλογές (educated decisions) για τον εαυτό του και να μη βασίζεται μόνο στην «τιμή» θεωρώντας ότι κάθε «ασφαλιστήριο» είναι το ίδιο διότι δεν είναι όλα τα ίδια ακόμα και για υποχρεωτικές ασφαλίσεις.
H Trust Ασφαλιστική είναι έτοιμη όχι μόνο να αντεπεξέλθει σε αυτές τις προκλήσεις, αλλά να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε ό,τι αφορά εξαγορές και να ηγηθεί στην αγορά σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή.
Τι έφερε το 2016 για την ασφαλιστική βιομηχανία και πώς κινήθηκε η Trust τον προηγούμενο χρόνο; 
Πιστεύω ότι η ασφαλιστική βιομηχανία είχε ανάπτυξη το 2016. Τα αποτελέσματα του 2015 έδειξαν ότι η βιομηχανία άρχισε να σταθεροποιείται θετικά και έχω την εντύπωση ότι το 2016 θα δείξει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Η Trust κατάφερε να επιτύχει για 8η συνεχή χρονιά σημαντική αύξηση των εργασιών της που πλησιάζει το 13%. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως έχουμε καταφέρει να ισορροπήσουμε το χαρτοφυλάκιό μας σε ό,τι αφορά τις ασφαλίσεις μηχανοκίνητων οχημάτων και τους λοιπούς πιο κερδοφόρους κλάδους, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο την προοπτική σταθερής κερδοφορίας. Σημαντικά αποτελέσματα που αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, αφού η εταιρεία μας δεν συνδέεται με καμία τράπεζα.
Τι να περιμένουν οι πελάτες σας για το μέλλον; Ποια τα μελλοντικά πλάνα της Trust αναφορικά με ανάπτυξη και πώς αυτό θα τους ωφελήσει;
Για το 2017, ανταποκρινόμενοι στην εμπιστοσύνη και αφοσίωση που οι πελάτες μάς δείχνουν, επιφυλάσσουμε σημαντικές και θετικές αλλαγές στη δομή των προϊόντων μας, οι οποίες θα μας διαφοροποιήσουν σημαντικά στην αγορά ως προς την προσφορά μας στον πελάτη.
Θα μεταφέρουμε στον πελάτη μας τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουμε ως μέλος του Ομίλου Nest, με παρουσία σε 23 χώρες και καθαρά κεφάλαια πέραν των $2,5 δισ. -ενός Ομίλου με δυνατή διεθνή παρουσία στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές υπηρεσίες.
Για το 2017, έχουμε ετοιμάσει μια σειρά από αναβαθμίσεις στα υφιστάμενα μας προϊόντα, με στόχο να ανταποδώσουμε στους πελάτες μας την αφοσίωση που και οι ίδιοι μας περιβάλλουν.
Επιπλέον, ενισχύουμε συνεχώς τα επικοινωνιακά και τεχνολογικά εργαλεία, μέσω σύγχρονων συστημάτων που υιοθετούμε με αμετακίνητό μας στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του πελάτη.
Παράλληλα, η Trust προσφέρει και κοινωνικό έργο, όπως για παράδειγμα μέσα από το Trust Academy, μέσω του οποίου υποβοηθούνται Κύπριοι επιστήμονες να εξεύρουν εργασία.
Την ίδια ώρα συνεχίζουμε το έργο μας ως προς την κοινωνία και συγκεκριμένα την έμπρακτη παροχή περαιτέρω ασφάλειας στους ασφαλιζόμενους. Στοχεύουμε στην ανάπτυξη ενεργειών όπως για παράδειγμα της τρέχουσας υπηρεσίας «Αν θα πιεις, μην οδηγήσεις». Μια υπηρεσία, η οποία απευθύνεται σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει αλκοόλ και δεν μπορούν να μεταβούν με ασφάλεια στο σπίτι τους. Η Trust, χωρίς καμία επιβάρυνση του οδηγού, αναλαμβάνει τη διακομιδή του στον προορισμό του και συμβάλλει με αυτό τον τρόπο στη μείωση τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.

Εν κατακλείδι, αξίζει να αναφερθεί ότι τόσο στα μακροπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα σχέδιά μας είναι οι σχεδιασμοί μας για δραστηριοποίηση στον κλάδο ζωής και επέκταση των εργασιών μας στην Ελλάδα μέσω παροχής ελεύθερων υπηρεσιών. Η γεωγραφική μας επέκταση, ξεκινώντας όπως ήταν αναμενόμενο από την Ελλάδα, αποτελεί την αφετηρία επίτευξης ενός εκ των βασικών μας στόχων, ώστε η Trust να καταστεί η γέφυρα του Ομίλου Nest στην Ευρώπη.

Πιο ψηλά ο πήχης με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία IDD
H Τrust στηρίζει τον ασφαλιστή
Ποιες οι ανησυχίες σας για την οδηγία ΙDD που θα υιοθετηθεί και από την Κύπρο;
Μετά την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, γνωστή σε όλους Solvency II, η οδηγία IDD έρχεται να αναπροσαρμόσει και να ενδυναμώσει το πλαίσιο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, θέτοντας «ψηλά τον πήχη». Οι νέες οδηγίες για την ασφαλιστική αγορά προβλέπουν στην προώθηση μιας ενιαίας αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ο πελάτης θα μπορεί να έχει συγκρίσιμα προϊόντα και οι εποπτικές Αρχές των χωρών μελών θα μπορούν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν.Κάθε ασφαλιστικό προϊόν που προτείνεται στον πελάτη θα πρέπει να συνάδει προς τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του και να παρουσιάζεται σε κατανοητή μορφή και τρόπο δίκαιο, σαφή και μη παραπλανητικό.
Η νέα οδηγία διαχωρίζει τα απλά προϊόντα από τα πιο πολύπλοκα που χρειάζονται ανάλυση και συμβουλή από ειδικό. Το επάγγελμα του διαμεσολαβητή (ασφαλιστή) ενδυναμώνεται και κατοχυρώνεται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καλύτερα από ποτέ.Στην Trust, ο ασφαλιστικός πράκτορας είναι ένας εκπαιδευμένος προσωπικός σύμβουλος, ο οποίος επενδύει τον απαραίτητο χρόνο για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά, προβληματίζοντάς τον και βοηθώντας τον να εντοπίσει τις πραγματικές ασφαλιστικές του ανάγκες.

Η προσπάθεια προώθησης απλών προϊόντων μέσω διαδικτύου δεν απειλεί τον διαμεσολαβητή. Αντίθετα τον βοηθά αφού, αργά ή γρήγορα, ο καταναλωτής θα αντιληφθεί ότι στην ασφάλιση η συμβουλή είναι απαραίτητη και η σύγκριση τιμής, ο χειρότερος τρόπος επιλογής ασφαλιστηρίου. Διότι μια πιθανή εξοικονόμηση ασφαλίστρων, εις βάρος εξασφάλισης σωστής κάλυψης, μπορεί να στοιχίσει στον πελάτη εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Manager της χρονιάς στα In Business Awards
Έχετε ανακηρυχτεί ως ο manager της χρονιάς στα In Business Awards. Τι συνεπάγεται αυτό και πώς αντανακλά στην εταιρεία που διευθύνετε;
Το βραβείο αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή τόσο για την εταιρεία όσο και για εμένα. Είναι αναγνώριση των προσπαθειών της ομάδας. Αντανακλά στο πρόσωπό μου, πέραν από τη σκληρή και επίπονη εργασία που απαιτείται πάντα για κάθε αποτέλεσμα που παράγει διάκριση, τις σχέσεις εμπιστοσύνης, κατανόησης και συνεχούς υποστήριξης των μελών της μεγάλης ομάδας της Trust Insurance Cyprus.
Δεν θα μπορούσε να αποκτηθεί όμως χωρίς τη στήριξη, συνεχή καθοδήγηση και εμπιστοσύνη των εξέχουσων προσωπικοτήτων που αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, των 100 στελεχών, διευθυντών και των 200 ασφαλιστικών πρακτόρων της εταιρείας, οι οποίοι με ζήλο και αφοσίωση μετατρέπουν καθημερινά τις στρατηγικές και στόχους της εταιρείας σε αξιοζήλευτα αποτελέσματα.
Πηγή: philenews.com

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]