Χρήσιμες συμβουλές για την ασφάλιση αυτοκινήτων από τον Δ.Ζορμπά, Συνεταιριστική Ασφαλιστική

Tι ισχύει μετά την παράταση και τα πρόστιμα στο taxisnet για τα ανασφάλιστα οχήματα; Ποια είναι τα δικαιώματά του ασφαλισμένου οδηγού σε περίπτωση που το ατύχημαπροκληθεί από μη ασφαλισμένο αυτοκίνητο; Πώς εντοπίζονται πλέον τα ανασφάλιστα οχήματα; Τι πρέπει να ενδιαφέρει τους αγοραστές σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου;

O γενικός διευθυντής της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής και πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κ. Δημήτρης Ζορμπάς δίνει όλες τις απαντήσεις στο mononews.gr.    

Πως κρίνετε ότι διαμορφώνεται η τρέχουσα κατάσταση στην ασφαλιστική αγορά και ιδιαίτερα στον κλάδο του αυτοκινήτου;

Η οικονομική κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τους Έλληνες πολίτες έχει επηρεάσει, όπως ήταν αναμενόμενο, και την παραγωγή ασφαλίστρων του πλέον καταναλωτικού κλάδου ασφάλισης, του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτου. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί σημαντικά τα ασφάλιστρα αυτοκινήτου που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρίες στους καταναλωτές.

Παρ’ όλα αυτά και παρά τη νέα μείωση της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου ύψους 10% που καταγράφηκε το 2016, ο κλάδος ασφάλισης αυτοκινήτου συνεχίζει να επιδεικνύει σταθερότητα και αντοχή και να στηρίζει με απόλυτη συνέπεια τους ασφαλισμένους του και κυρίως τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, καταβάλλοντας αποζημιώσεις που για το έτος 2015 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 579 εκατ. ευρώ.

Οι άνθρωποι της ασφαλιστικής αγοράς εργαζόμαστε ακόμη πιο σκληρά προκειμένου να ανταποκρινόμαστε με επάρκεια στις προσδοκίες και απαιτήσεις των πολιτών, αλλά και για να διαδώσουμε την ακόμη μεγαλύτερη αξία της ασφάλισης σε καιρούς κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώνοντας τη ραγδαία ενίσχυση του φαινομένου της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων οχημάτων στη χώρα μας, επισημάναμε έγκαιρα το πρόβλημα στην Πολιτεία και επιδιώξαμε την εξεύρεση οριστικής λύσης.

Το φαινόμενο της κυκλοφορίας εκατοντάδων χιλιάδων ανασφάλιστων οχημάτων αποτελεί επί σειρά ετών μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα για τη χώρα μας και για τα εκατομμύρια των συμπολιτών μας που με συνέπεια, στερήσεις και αίσθημα ευθύνης έναντι των υπολοίπων πολιτών, σε συνθήκες ακραίας κρίσης, ανταποκρίνονται κανονικά στις υποχρεώσεις τους, ασφαλίζοντας τα οχήματά τους και καταβάλλοντας τα ασφάλιστρα τους αναλογούν.

Μετά από μία μακρά περίοδο απραξίας, ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί επιτέλους στην πράξη η διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου των ανασφάλιστων οχημάτων που ως γνωστόν θεσπίστηκε στη χώρα μας με Νόμο τον Απρίλιο του 2013.

Τι ισχύει σχετικά με τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα;

 Καταρχάς θα πρέπει να διακρίνουμε τα πρόστιμα που προβλέπει ο Νόμος για τους ιδιοκτήτες και οδηγούς ανασφάλιστων οχημάτων από τα παράβολα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου που επιβάλλονται από την Πολιτεία μόνον σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων λόγω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής διαδικασίας ελέγχου και για τα οποία γίνεται λόγος σήμερα σε όλα τα ΜΜΕ.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Νόμος (άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.489/1976, όπως ισχύει) προέβλεπε πάντα και συνεχίζει να προβλέπει αυστηρά πρόστιμα και άλλες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε βάρος των παρανομούντων οδηγών και ιδιοκτητών που θέτουν σε κυκλοφορία ή οδηγούν ανασφάλιστο όχημα.

Τα χρηματικά αυτά πρόστιμα επιβάλλονται από την Αστυνομική Αρχή στον ιδιοκτήτη και στον οδηγό του ανασφάλιστου οχήματος (εφόσον είναι διαφορετικά πρόσωπα), καταβάλλονται υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτου και ανέρχονται 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Από αυτά που γνωρίζουμε, τα πρόστιμα αυτά δεν αναμένεται να αλλάξουν.

Από την άλλη πλευρά, ο νόμος 4141/2013 που θέσπισε τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ελέγχου ανασφάλιστων οχημάτων προέβλεψε για τους ανασφάλιστους ιδιοκτήτες οχημάτων την υποχρέωση πληρωμής ενός παραβόλου 250 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Το παράβολο αυτό των 250 ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο ποσό παραβόλου υιοθετηθεί από την Πολιτεία λειτουργεί – εκτιμώ – ως ένα πρόσθετο, ενδιάμεσο μέσο πίεσης για τη συμμόρφωση των πολιτών στην υποχρέωση ασφάλισης, πριν τους επιβληθούν, μέσω των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών, τα αυστηρότερα πρόστιμα και οι λοιπές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τα ανασφάλιστα οχήματα.

Αναφορικά τώρα με το ύψος του παραβόλου που θα επιβάλλεται στους εντοπισθέντες ως ανασφάλιστους ιδιοκτήτες, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος θεωρεί ότι ο καθορισμός του είναι ζήτημα απόφασης της Πολιτείας, την οποία και εμείς αναμένουμε.

Πώς εντοπίζονται πλέον τα ανασφάλιστα οχήματα;

Μέχρι πρόσφατα ο έλεγχος της υποχρεωτικής ασφάλισης των οχημάτων και η επίσπευση της επιβολής κυρώσεων στους ανασφάλιστους ιδιοκτήτες και οδηγούς γινόταν αποκλειστικά και μόνον από τις Αστυνομικές Αρχές με επιτόπιους ελέγχους στους δρόμους κατά την κυκλοφορία των οχημάτων.

Από τον Απρίλιο του 2013 θεσπίστηκε και στη χώρα μας με Νόμο (άρθρο 26 του Ν.4141/2013), κατά τα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών κρατών, η διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων, η οποία εφαρμόζεται παράλληλα με τους επιτόπιους αστυνομικούς ελέγχους.

Η νέα αυτή ρύθμιση προέβλεψε την υποχρέωση εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων από την Πολιτεία μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης των μηχανογραφικών αρχείων των κυκλοφορούντων και των ασφαλισμένων οχημάτων.

Έτσι, ο έλεγχος της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων οχημάτων μπορεί πλέον να γίνεται με πρωτοβουλία της Πολιτείας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, άμεσα και ηλεκτρονικά, στο σύνολο των εκάστοτε κυκλοφορούντων οχημάτων.

Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας ηλεκτρονικού εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πηγή πληροφόρησης για τα ασφαλισμένα οχήματα είναι το Κέντρο Πληροφοριών, το οποίο αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων και ενημερώνεται υποχρεωτικά για τα ασφαλισμένα οχήματα από όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον κλάδο αυτό.

Πηγές πληροφόρησης για τα κυκλοφορούντα οχήματα είναι το αρχείο της ΑΑΔΕ, όπως αυτό ενημερώνεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. (π.χ. για ακινησίες), καθώς και τα αρχεία όλων των δημοσίων υπηρεσιών και Υπουργείων που νομιμοποιούνται να εκδίδουν άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη χώρα μας.

ΟΛΕΣ οι ανωτέρω αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της ΑΑΔΕ τα αρχεία και τα στοιχεία τους, σε διαρκή βάση.

Ποια είναι τα δικαιώματά του ασφαλισμένου οδηγού σε περίπτωση που το ατύχημα προκληθεί από μη ασφαλισμένο αυτοκίνητο;

 Σε περίπτωση που υπαίτιος για την πρόκληση του ατυχήματος είναι ο οδηγός ανασφάλιστου οχήματος, τότε το πρόσωπο που υπέστη ζημία από το ατύχημα αυτό δικαιούται να ζητήσει την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας του από το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων, το οποίο έχει συσταθεί, μεταξύ άλλων, και για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να πούμε ότι μετά την καταβολή της αποζημίωσης στον τρίτο ζημιωθέντα, το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων υποχρεούται να στραφεί κατά του ιδιοκτήτη και οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος και να αναζητήσει τα ποσά που κατέβαλε στο ζημιωθέντα.

 Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι ο ιδιοκτήτης του ανυπαίτιου οχημάτος έχει επιπλέον τη δυνατότητα να αποζημιωθεί για τις υλικές ζημίες του οχήματός του από την ίδια την ασφαλιστική του εταιρία, εφόσον όμως έχει επιλέξει πέραν της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης και την ασφαλιστική κάλυψη «Υλικών Ζημιών από Ανασφάλιστο Αυτοκίνητο» και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της κάλυψης αυτής.

 Τι ενδιαφέρει τους αγοραστές σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου; Η τιμή και μόνο ή και οι προσφερόμενες παροχές; Και τι θα πρέπει να προσέξει ο ασφαλιζόμενος πριν βάλει την υπογραφή του σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου;

Από έρευνες που έχει πραγματοποιήσει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος κατά καιρούς φαίνεται πως για τις Γενικές Ασφαλίσεις το βασικό κριτήριο του καταναλωτή στην επιλογή του είναι το κόστος. Σήμερα, λόγω της κρίσης η ευαισθησία στο κόστος σίγουρα έχει γίνει πιο έντονη. Παρότι το κόστος είναι σίγουρα καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή, τα κύρια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να εξετάζουν οι καταναλωτές είναι η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα της εταιρίας αλλά και οι όροι και οι παροχές των προγραμμάτων.

Ασφαλιστική αγορά. Αρκεί ο ρόλος της με τις καλύψεις μέσω της ασφάλισης του οχήματος; Πιστεύετε πως χρειάζεται περισσότερη ή άλλη συμβολή της Ασφαλιστικής Αγοράς; π.χ. δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών κ.α.

Ο ρόλος της ασφαλιστικής αγοράς σίγουρα δεν περιορίζεται στο καθαρά πρακτικό κομμάτι της ασφαλιστικής κάλυψης αλλά είναι σημαντικά ευρύτερος και θεωρώ ότι εξυπηρετείται αποτελεσματικά και με συνέπεια τόσο από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος όσο και από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Κατά καιρούς και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες πραγματοποιούνται καμπάνιες ενημέρωσης των πολιτών για διάφορα θέματα που αφορούν την ασφάλιση του αυτοκινήτου. Αναφέρω συνοπτικά τις πιο πρόσφατες :

  • Ενημέρωση καταναλωτικού κοινού για το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4261/2014) που ισχύει στην ασφάλιση αυτοκινήτου από το Μάιο του 2014 (κατάργηση αυτοκόλλητου σήματος, υποχρέωση προπληρωμής του ασφαλίστρου και κατάργηση της αυτόματης ανανέωσης του ασφαλιστηρίου αυτοκινήτων).
  • Ανάδειξη του προβλήματος των ανασφάλιστων οχημάτων και υποβολή προτάσεων για την οριστική επίλυσή του.
  • Ανάδειξη προβλήματος Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων και υποβολή προτάσεων για την οριστική επίλυσή του.

Επιπλέον συστηματική δράση αναπτύσσει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και στον τομέα της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και την προώθηση της οδικής ασφάλειας. Μάλιστα αυτό τον καιρό πραγματοποιείται μία καμπάνια που στόχο έχει την ενημέρωση κυρίως των νέων για τις τραγικές συνέπειες που έχει η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με πρωτότυπο τρόπο. Είναι μία επιτυχημένη πρωτοβουλία που πραγματοποιείται εδώ και κάποια χρόνια κάθε καλοκαίρι. Πέρυσι η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε σε πάνω από 12 περιοχές της Αθήνας αλλά και στη Θεσσαλονίκη προσεγγίζοντας πάνω από 35.000 πολίτες.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]