ΧΑΑ- Τα ποσοστά που κατέχουν οι βασικοί μέτοχοι της Interlife Ασφαλιστικής

Τα ποσοστά των βασικών μετόχων της Interlife Ασφαλιστικής, που από την περασμένη Τρίτη οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, σύμφωνα με το  προφίλ της εταιρίας στο ΧΑΑ και σχετική ενημέρωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των βασικών μετόχων έχουν ως εξής:

ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (29,03%), ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (14,24%), ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (13,46%), ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (6,07%), ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (5,08%), ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ (5,08%)

Αναλυτικά επιστολές των βασικών μετόχων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ο Μέτοχος κ. Παναγιώτης Βοτσαρίδης ενημέρωσε με την από 29/01/2021 επιστολή του την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια Interlife ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης της εισαγωγής της εκδότριας εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας την 26/01/2021, ανέρχεται σε 5,08%, το οποίο αντιστοιχεί σε 943.692 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Μέτοχος κα. Γεωργία Βοτσαρίδου ενημέρωσε με την από 28/01/2021 επιστολή της την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης της εισαγωγής της εκδότριας εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας την 26/01/2021, ανέρχεται σε 14,24%, το οποίο αντιστοιχεί σε 2.644.564 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Η Μέτοχος ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ενημέρωσε δια του νομίμου εκπροσώπου της κ. Ιωάννη Βοτσαρίδη, με την από 29/01/2021 επιστολή της την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης της εισαγωγής της εκδότριας εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας την 26/01/2021, ανέρχεται σε 5,31%, το οποίο αντιστοιχεί σε 986.566 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Ο Μέτοχος κ. Ιωάννης Βοτσαρίδης ενημέρωσε με την από 29/01/2021 επιστολή του την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης της εισαγωγής της εκδότριας εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής του επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας την 26/01/2021, ανέρχεται σε 22,06% και της έμμεσης σε 6,97% μέσω των εταιριών ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε (5,31%) και INTERBROKERS A.E. (1,66%), συνολικά σε 29,03%, το οποίο αντιστοιχεί σε 4.095.426 άμεσα, 1.294.142 έμμεσα μέσω των εταιριών ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε (986.566) και INTERBROKERS A.E. (307.576) και συνολικά 5.389.568 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Η Μέτοχος κα. Ηλέκτρα Βοτσαρίδου ενημέρωσε με την από 29/01/2021 επιστολή της την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης της εισαγωγής της εκδότριας εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας την 26/01/2021, ανέρχεται σε 5,08%, το οποίο αντιστοιχεί σε 943.692 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Ο Μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης ενημέρωσε με την από 28/01/2021 επιστολή του την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης της εισαγωγής της εκδότριας εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας την 26/01/2021, ανέρχεται σε 13,46%, το οποίο αντιστοιχεί σε 2.499.783 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Ο Μέτοχος κ. Ανδρέας Χατζηπαναγής ενημέρωσε με την από 29/01/2021 επιστολή του την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης της εισαγωγής της εκδότριας εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής του επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας την 26/01/2021, ανέρχεται σε 5,92% και της έμμεσης σε 0,15% μέσω της εταιρίας VIOSTIK CHEMICALS LTD, συνολικά σε 6,07%, το οποίο αντιστοιχεί σε 1.098.926 άμεσα, 28.078 έμμεσα μέσω της εταιρίας VIOSTIK CHEMICALS LTD και συνολικά 1.127.004 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]