" /> Ασφαλιστικοί όροι σε... απλά ελληνικά - Insurance Innovation

Για ορισμένους είναι… ψιλά γράμματα, ενώ άλλοι θεωρούν τους ασφαλιστικούς όρους δυσνόητους με αποτέλεσμα να στέκονται απλά στα «βασικά», όπως είναι το ασφάλιστρο και η διάρκεια του συμβολαίου. Οι όροι είναι, όμως, αυτοί που συνθέτουν το συμβόλαιο, το «ταιριάζουν» σε πολλές περιπτώσεις με τις ανάγκες του καθενός και κατ’ επέκταση το καθιστούν αποτελεσματικό ή όχι. Δεν θα ήταν, λοιπόν, καλύτερα να… παίζετε τους όρους στα δάχτυλα και να γνωρίζετε τι ακριβώς σημαίνουν;

1. Πρόταση-Αίτηση Ασφάλισης

Ειδικό έντυπο της ασφαλιστικής εταιρείας, στο οποίο ο λήπτης της ασφάλισης συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται. Το έντυπο αυτό αποτελεί τη βάση για την εκτίμηση του προς ασφάλιση κινδύνου και την έκδοση του ασφαλιστηρίου, του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. Σαν πρόταση ασφάλισης νοούνται και τυχόν άλλα έγγραφα που έχουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις (επιστολές, καταστάσεις κ.ά.).

Στην πράξη: Μπορεί να φαίνεται σαν απλά τυπικό κομμάτι της ασφαλιστικής σύμβασης, κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει. Η ασάφεια, παράλειψη ή και εσκεμμένη απόκρυψη πληροφοριών στα στοιχεία που δηλώνετε στην αίτηση ασφάλισης μπορεί να αποδειχθεί ικανή να σας στερήσει μέρος ή και το σύνολο αποζημίωσης ακόμα και από καλύψεις που υπάρχουν στο συμβόλαιό σας. Όσο περίεργο κι αν σας φαίνεται μπορεί να είναι διαφορετική η ασφαλιστική αντιμετώπιση μιας οικοδομής με ταράτσα και μιας οικοδομής με κεραμοσκεπή.

2. Ασφαλιστική Σύμβαση

Σύμβαση με την οποία η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει, έναντι ασφαλίστρου, την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση ή να παράσχει παροχή σε περίπτωση που συμβεί ασφαλιζόμενο περιστατικό. Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει την πρόταση ασφάλισης, το ασφαλιστήριο, τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις πρόσθετες πράξεις, που εκδίδονται με βάση τις τροποποιήσεις αυτής που συμφωνούν τα δύο μέρη.

Στην πράξη: Η «ουσία» της ασφάλισής σας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Τίποτε δεν θεωρείται αυτονόητο για την ασφάλισή σας αν δεν αναγράφεται σε κάποιο μέρος της σύμβασης. H ασφαλιστική σύμβαση αποτελείται από την πρόταση ασφάλισης, το ασφαλιστήριο, και τους γενικούς και ειδικούς όρους!

3. Ασφάλιστρο

Είναι το ποσό που πληρώνει ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ασφαλιζόμενος στην Εταιρεία για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη.

Στην πράξη: Από τους όρους που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη επεξήγηση μια που οι περισσότεροι το έχουμε … πληρώσει. Αυτό πάντως που ίσως αξίζει να αναφερθεί σαν γενικός κανόνας είναι ότι το ποσό του ασφαλίστρου είναι ανάλογο της αξίας που επιστρέφει στον ασφαλισμένο (σε είδος και πλήθος καλύψεων, επίπεδο υπηρεσιών και εξυπηρέτησης, ύψος και αμεσότητα αποζημίωσης, φερεγγυότητα ασφαλιστικής, …). Όπως σε όλες τις εμπορικές συναλλαγές ισχύει το «ό,τι πληρώνεις παίρνεις».

Προσοχή. Αν, αποδεδειγμένα, δεν έχει πληρωθεί το ασφάλιστρο δεν παρέχεται κάλυψη ή πιο απλά μην περιμένετε αποζημίωση.

4. Απαλλαγή

Είναι το χρηματικό ποσό που ορίζεται στο ασφαλιστήριο και με το οποίο συμμετέχει ο ασφαλισμένος σε κάθε ζημιά.
Στην πράξη: Έχετε απαλλαγή € 600 στο νοσοκομειακό σας πρόγραμμα και η νοσηλεία σας στοιχίζει € 1.000. Από την ασφαλιστική σας εταιρεία έχετε να λαμβάνετε € 400. Τα υπόλοιπα είναι δική η σας συμμετοχή και θα πρέπει να πληρωθούν από την τσέπη σας. Καταλαβαίνεται λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να εξετάσετε, τόσο το αν προβλέπεται απαλλαγή για κάποιες περιπτώσεις όσο και ποιο θα είναι το ύψος της, πριν φτάσετε στο ταμείο. Το ύψος της απαλλαγής από την άλλη, επηρεάζει το ασφάλιστρο σας, το οποίο συνήθως μειώνεται όταν μεγαλώνει το ποσό της απαλλαγής και αντίστροφα.

5. Αποζημίωση (ασφάλισμα)

Είναι το ποσό που κατά περίπτωση οφείλει να καταβάλλει η Εταιρεία προκειμένου να αποκατασταθεί το σύνολο ή μέρος της ζημιάς που προήλθε από ζημιογόνο γεγονός που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.

Στην πράξη: Όσο πιο σωστά έχετε ενημερωθεί για τους όρους και τις καλύψεις πριν υπογράψετε το συμβόλαιό σας τόσο πιο απίθανο είναι να βρεθείτε προ…εκπλήξεως στη διεκδίκηση κάποιας αποζημίωσης. Περιπτώσεις για τις οποίες μπορεί να θεωρούμε δεδομένο ότι θα αποζημιωθούμε μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχουν μόνο στην … φαντασία μας, αν δεν αναγράφονται ξεκάθαρα στο συμβόλαιό μας. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι η μακροχρόνια και συνεπής παρουσία μιας ασφαλιστικής εταιρείας στην αγορά, συνήθως «μετράει» όταν φτάνει η ώρα της αποζημίωσης, τόσο σε ότι αφορά την καταβολή της, όσο και για το ύψος της και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να φτάσει στα χέρια σας.

Πηγή άρθρου: liberal.gr

Το liberal.gr παρουσιάζει ενδιαφέροντα χρηστικά θέματα που αφορούν την ιδιωτική ασφάλιση, με την υποστήριξη και συνεισφορά της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ».

Print Friendly, PDF & Email