Ασφαλιστικές: Ποιες και πόσο μείωσαν κόστος και προμήθειες(euro2day.gr)

Πάνω από πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ κόστους κατάφεραν να εξοικονομήσουν οι εγχώριοι ασφαλιστικοί όμιλοι κατά τη διετία 2014-2015. Οι επιδόσεις ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών για 26 εταιρείες και οι εξελίξεις στις προμήθειες παραγωγής. Αναλυτικοί πίνακες.

Τα σημαντικά κέρδη που σημείωσαν οι ασφαλιστικές εταιρείες κατά την περίοδο 2013-2015, κόντρα στην ύφεση και στην πτώση της παραγωγής, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο ότι κατάφεραν να περιορίσουν δραστικά τις δαπάνες τους κατά αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

• Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι πως για 40 εταιρείες που αθροιστικά είναι υπεύθυνες για το 93% της συνολικής παραγωγής, οι δαπάνες ασφαλιστικής δραστηριότητας (περιλαμβάνουν τα αντασφάλιστρα, τις αποζημιώσεις, την επιβάρυνση από ασφαλιστικές προβλέψεις και τις δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής) μειώθηκαν κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ, από τα 3,02 δισ. του 2013 στα 2,658 δισ. του 2014 και στα 2,516 δισ. του 2015.

• Ενδεικτικό είναι πως ο δείκτης των δαπανών ασφαλιστικής δραστηριότητας ως ποσοστό του κύκλου εργασιών από το 84,4% του 2013, υποχώρησε στο 76,1% το 2014 και στο 74,9% το 2015.

• Οι εταιρείες με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στα έξοδα ασφαλιστικής δραστηριότητας το 2015 ήταν η Interamerican Ζωής, η CNP Ζωής και η Eurolife ΑΕΓΑ με -49%, -25% και -17%, αντίστοιχα.

• Στον παρατιθέμενο πίνακα, παρουσιάζονται οι 26 (από τις 40) ασφαλιστικές εταιρείες που το 2015 διέθεταντον χαμηλότερο δείκτη δαπανών ασφαλιστικών δραστηριοτήτων προς κύκλο εργασιών. Στις πρώτες θέσεις συγκαταλέγονται οι Eurolife ΑΕΓΑ (26%), DAS (41%), NP Insurance (52%), ERGO Ζωής (52% και Ιντερσαλόνικα ΑΕΓΑ (56%). Ο δείκτης αυτός αποτελεί έναν από τους δείκτες αποτελεσματικότητας των εταιρειών (όχι τον μόνο, θα πρέπει να συνεξετάζονται όλοι οι δείκτες) και επηρεάζεται από πολλά στοιχεία όπως πχ το μίγμα της ασφαλιστικής παραγωγής κάθε εταιρείας, το μέγεθός της, η εξειδίκευσή της, η σύνθεση των δικτύων που χρησιμοποιεί και το αν διαθέτει πρόσβαση σε τραπεζικά δίκτυα).

• Στις δαπάνες ασφαλιστικές δραστηριότητας δεν συγκαταλέγεται το λειτουργικό κόστος των εταιρειών, τομέας όπου και εκεί σημειώθηκαν περικοπές κατά τα τελευταία χρόνια. Οπότε, εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος των 40 αυτών εταιρειών υποχώρησε κατά περισσότερο από 500 εκατ. ευρώ τη διετία 2014-2015.

• Μέρος των δαπανών ασφαλιστικής δραστηριότητας αποτελούν οι δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής. Όπως προκύπτει από το δεύτερο πίνακα, οι σχετικές δαπάνες από τα 516,7 εκατ. το 2013, ψαλιδίστηκαν στα 499,1 εκατ. το 2014 και περιορίστηκαν ακόμη περισσότερο (στα 478 εκατ.) το 2015.

• Χαρακτηριστικό είναι πως οι δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής δεν υποχώρησαν μόνο ως απόλυτος αριθμός, αλλά και ως ποσοστό του κύκλου εργασιών. Έτσι, ο σχετικός δείκτης μειώθηκε από το 14,4% το 2013, στο 14,3% το 2014 και στο 14,2% το 2015.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τα αθροιστικά αποτελέσματα σαράντα ασφαλιστικών εταιρειών που σημειώνουν το 93% της συνολικής ασφαλιστικής παραγωγής, οπότε αποτυπώνουν με αξιοπιστία τη συνολική τάση της εγχώριας αγοράς.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις εταιρείες: AIG, Allianz Hellas, Alpha Life Ζωής, ARAG, AXA, Credit Agricole Ζωής, Credit Agricole ΑΕΓΑ, DAS Hellas, EFG Eurolife ΑΕΑΖ, EFG Eurolife ΑΕΓΑ, EGRO Ζημιών, ERGO Ζωής, Euler Helmes, Generali, Groupama-Φοίνιξ, Hellas Direct, Interasco, Interlife, CNP, Metlife, NN Hellas, NP Insurance, Personal Insurance, Prime Insurance, Αιγαίον, ΑΤΕ Ασφαλιστική, Ατλαντική Ένωση, Γενική Πανελλαδική, Δύναμις ΑΕΓΑ, Εθνική Ασφαλιστική, Ευρωπαϊκή Πίστη, Ευρώπη ΑΕΓΑ, Interamerican Ζημιών, Interamerican Ζωής, Interamerican Βοηθείας, Ιντερσαλόνικα ΑΕΓΑ, Ιντερσαλόνικα Ζωής, Μινέττα, Συνεταιριστική και Υδρόγειος.

Δαπάνες ασφαλιστικής δραστηριότητας προς κύκλο εργασιών (2015)

Eurolife ΑΕΓΑ

26%

Interamerican Ζημιών

67%

DAS

41%

Ιντερσαλόνικα Ζωής

67%

NP Insurance

52%

Personal

67%

ERGO Ζωής

52%

Συνεταιριστική

68%

Ιντερσαλόνικα ΑΕΓΑ

56%

Αιγαίον

68%

Interamerican Ζωής

59%

Agricole ΑΕΓΑ

71%

ERGO Ζημιών

62%

ARAG

72%

Εθνική

62%

AXA

75%

Hellas Direct

63%

Ατλαντική Ένωση

75%

Agricole Ζωής

63%

Ευρώπη

75%

CNP Ζωής

64%

Prime Insurance

76%

Γενική Πανελλαδική

66%

Interamerican Βοήθ.

76%

ATE Ασφαλιστική

66%

Δύναμις

77%

Πηγή: Ισολογισμοί εταιρειών

 

Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής (2013-2015)

 

2015

2014

2013

Ποσά (χιλ. ευρώ

478.043

499.183

516.778

% Κύκλο εργασιών

14,20%

14,30%

14,40%

Πηγή: Ισολογισμοί 40 ασφαλιστικών εταιρειών

Πηγή : www.euro2day.gr

 

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]