" /> Αποχώρησε από τη NN Ηellas ο Μιχάλης Σωτηράκος - Insurance Innovation

Ο κύριος Μιχάλης Σωτηράκος, αποχωρεί από τη θέση του Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων της NN Hellas.

Η εταιρία, τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά και την αφοσίωσή του, αλλά και για την ουσιαστική του συνεισφορά στον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη του οργανισμού.

Ο κύριος Διονύσης Νοδάρος αναλαμβάνει προσωρινά Επικεφαλής των Δικτύων Διανομής (Δίκτυο Πωλήσεων και Bancassurance).

Print Friendly, PDF & Email