Αύξηση Οικονομικών μεγεθών για την ΙNTERLIFE

Με πολύ θετικά αποτελέσματα έκλεισε η Χρήση του 2019 για την INTERLIFE Α.Α.Ε.ΓΑ., καθώς η Εταιρεία εκπλήρωσε στο ακέραιο τους στόχους που είχε θέσει: Αύξηση Οικονομικών μεγεθών, Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού, διατήρηση του υψηλού Δείκτη Φερεγγυότητας, δημιουργία νέων Ασφαλιστικών Προγραμμάτων και επένδυση στο κοινωνικό πρόσωπο της Εταιρείας. Επιπλέον, σημαντικό επίτευγμα της χρονιάς αποτελεί η ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «ΤΕΑ INTERLIFE – Ν.Π.Ι.Δ.».

Πιο αναλυτικά:

Η Χρήση της περασμένης χρονιάς έκλεισε για την Εταιρεία με αυξημένα Έσοδα Ασφαλιστικών Εργασιών. Τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα αυξήθηκαν το 2019 κατά 7.3% (65.3 εκατ. € έναντι  60,8 εκατ. €) και τα Εγγεγραμμένα κατά 8.85% (68,65 εκατ. € έναντι 63,04 εκατ. €), ενώ ο στόλος των Ασφαλισμένων Οχημάτων αυξήθηκε κατά  5,6% έναντι της προηγούμενης χρονιάς (352.844 στις 31/12/2019).

Αύξηση 142,6% σημείωσαν τα Κέρδη προ φόρων της εταιρείας το 2019 που ανέρχονται σε 24,96 εκατ. € έναντι 10,29 εκατ. € της προηγούμενης χρήσης.

Συνεπής στην αναπτυξιακή της πορεία, η INTERLIFE αύξησε τις Επενδύσεις της κατά 19,1% σε σχέση με το 2018, με το συνολικό Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων και Διαθεσίμων να ανέρχεται στα 213,9 εκατ. € έναντι 179,7 εκατ. €.

Ταυτόχρονα, αυξήθηκαν τα Αποθέματα κατά 12,2 % (121,91 εκατ. € έναντι 108,63 εκατ. € το 2018) με το Δείκτη Κάλυψης Αποθεμάτων να ανέρχεται στο 1,76. Τέλος, με βάση το εποπτικό πλαίσιο Solvency II και σύμφωνα με τους υπολογισμούς του 4ου τριμήνου 2019, ο Δείκτης Ελαχίστου (αναγκαίου) Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (MCR) της Εταιρείας ανέρχεται στο 642,04%, ενώ ο ιδιαίτερα σημαντικός Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) ανέρχεται στο 173,71%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τους στόχους που είχε βάλει η Εταιρεία για το 2019.

Στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, η ΙNTERLIFE αύξησε τις θέσεις Εργασίας κατά  8,7%, φθάνοντας τα 138 άτομα (31/12/2019) σε επίπεδο Εταιρείας και τα 178 άτομα συνολικά σήμερα, σε επίπεδο Ομίλου.

Με εξαιρετικά ικανοποιητικές αποδόσεις κινήθηκε και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο INTERLIFE ΜΙΚΤΟ, με τη σωρευτική απόδοση για την περίοδο του προηγούμενου έτους να φθάνει το 24,68% (στοιχεία 31/12/2019), ενώ για την τριετία έφτασε το 49,91%. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά την απόδοση της πενταετίας το INΤERLIFE ΜΙΚΤΟ τοποθετείται στη 10η θέση επί συνόλου 32 ΑΚ – στοιχεία 31/12/2019.Το ΑΚ της INTERLIFE διαχειρίζεται από το 2009 η ALPHA TRUST.

Σε ότι αφορά την Παραγωγή νέων Προϊόντων, το Υγεία OPTIMUM είναι το νέο ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υγείας που δημιούργησε το 2019 η INTERLIFE, ανταποκρινόμενη στην αυξημένη ζήτηση για Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας των πολιτών και με γνώμονα τις ανάγκες των ασφαλιζομένων για αναβαθμισμένες και ουσιαστικές παροχές. Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2020 δημιούργησε τα Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Travel CARE & Travel Cancellation.

Στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η INTERLIFE συνεχίζει να υλοποιεί το πρόγραμμα «προσφέρω …αλλιώς», στο πλαίσιο του οποίου στηρίζει την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, το Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης, το Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος, την «ΕΛΕΠΑΑΠ», τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος, το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου, το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού – ΚΜΟΠ (για το πρόγραμμα «Live Without Bullying»), την περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ», το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, την Ελληνική Ρητορική Εταιρία και αθλητικά Σωματεία και Ομίλους σε όλη την  Ελλάδα, ενώ για άλλη μια χρονιά προχώρησε στην παροχή 4,5 τόνων τροφίμων σε Κοινωνικά Παντοπωλεία.

Τέλος, η Ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης INTERLIFE τον Απρίλιο του 2019, αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της Εταιρείας στο πλαίσιο της πολύχρονης σχέσης εμπιστοσύνης που διέπει τις σχέσεις της με τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της και της συμβολής της στη βελτίωση των συνθηκών συνταξιοδότησής τους.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]