Ευρωπαϊκή Πίστη – Πιστοποίηση κατά ISO 50001:2011 στη διαχείριση ενέργειας

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο απαιτούμενος ενεργειακός έλεγχος από τον αναγνωρισμένο φορέα TÜV NORD και η Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη έλαβε την πιστοποίηση του προτύπου ISO 50001:2011.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά στο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να ενεργούν με τρόπο βιώσιμο και να εξοικονομούν πόρους. Μέσα από την πιστοποίησή τους οι επιχειρήσεις όχι μόνο συμβάλλουν στην περιβαλλοντική και κλιματική προστασία, αλλά ταυτόχρονα επωφελούνται οι ίδιες από την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η Εταιρία, με την επιτυχή ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας ελέγχου, πετυχαίνει μεταξύ άλλων:

  • Να είναι η μόνη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα με το συγκεκριμένο πρότυπο.
  • Να διατηρεί την κατάλληλη ενεργειακή πολιτική.
  • Να προσδιορίζει τις ενεργειακές της ανάγκες και να εντοπίζει ευκαιρίες βελτίωσης.
  • Να καθορίζει αντικειμενικούς στόχους αναφορικά με την αποδοτική χρήση ενέργειας.
  • Να διατηρεί μια οργανωτική δομή προσαρμοσμένη στην αποτελεσματική εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη καθιερώνοντας ορθές πρακτικές διαχείρισης της ενέργειας, μειώνει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, περιορίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια και θεσμοθετεί ένα πλαίσιο μείωσης του κόστους ενέργειας της λειτουργίας της.

Τέλος, η λήψη του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 50001:2011, αποτελεί μια ακόμη πιστοποίηση ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, εναρμονίζεται πλήρως με τα Διεθνή Πρότυπα, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, και τις βέλτιστες πρακτικές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]