Πιστοληπτική Ικανότητα Α- για την Accredited Insurance

Τη διατήρηση της πιστοληπτικής ικανότητας Α-(εξαιρετική) για την ασφαλιστική εταιρία Accredited Insurance, η οποία έχει φορολογικό και ειδικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την Aegean Insurance, ανακοίνωσε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης ¨AM Best¨.

Σύμφωνα με τον ¨AM Best¨ η συγκεκριμένη αξιολόγηση αποτυπώνει τον ισχυρό ισολογισμό της μητρικής της Accredited Insurance (Europe) Limited, του αμερικανικού ομίλου Randall & Quilter (R&Q), καθώς και των επαρκών λειτουργικών επιδόσεών του και της καταλληλόλητάς του στη διαχείριση κινδύνων.

Επίσης, ο οίκος αξιολόγησης τόνισε ότι η Accredited Insurance είναι σημαντική στρατηγικά για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου R&Q, παρέχοντας ασφαλιστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη.

Η κεφαλαιοποίηση του ομίλου R&Q έχει ισχυροποιηθεί σημαντικά από την αύξηση κεφαλαίου κατά 116 εκ. ευρώ το 2019, κεφάλαια που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικής του ανάπτυξης, σε βάθος χρόνου.

Εξαπλασιασμός κερδών

H πορεία του ομίλου R&Q, ο οποίος είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο του Λονδίνου είναι εντυπωσιακή, καθώς, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα, τα εξαμηνιαία προ φόρων κέρδη του ανήλθαν στα 37 εκ. ευρώ έναντι 6 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή εκτινάχθηκαν από 0,04 ευρώ σε 0,21 ευρώ (Αύξηση 430%).

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]