Ασφαλίστε την περιουσία σας με τις ολοκληρωμένες προτάσεις κάλυψης της INTERLIFE.

Το σπίτι ή και το εξοχικό σας εκτός από ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, είναι ένα κομμάτι της ζωής σας που πρέπει να προστατεύσετε από τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν καθημερινά. Η ασφάλιση της περιουσίας σας μπορεί να γίνει, είτε με την επιλογή από μέρους σας, μεμονωμένων καλύψεων και τη δημιουργία ενός πακέτου που εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες, είτε με την επιλογή ενός από τα ολοκληρωμένα προγράμματα της εταιρίας με τα πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα της αγοράς.

OIKOS Basic

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσφέρει τις βασικές καλύψεις κατά ζημιών που μπορεί να προκληθούν στην κατοικία και στα περιουσιακά στοιχεία με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

 • Πυρκαγιά
 • Κεραυνός
 • Καπνός
 • Έκρηξη
 • Πτώση Αεροσκαφών

Ενυπόθηκο Flexa

Πρόκειται για ένα πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης ενυπόθηκων κατοικιών, το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

 • Πυρκαγιά
 • Κεραυνός
 • Καπνός
 • Ευρεία Έκρηξη
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Σεισμός

Ενυπόθηκο Complet

Πρόκειται για πρόγραμμα ασφάλισης ενυπόθηκων κατοικιών με τις παρακάτω καλύψεις:

 • Πυρκαγιά
 • Κεραυνός
 • Καπνός
 • Ευρεία Έκρηξη
 • Πυρκαγιά από Δάσος
 • Στάσεις
 • Απεργίες
 • Οχλαγωγίες
 • Πολιτικές Ταραχές
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κακόβουλες Βλάβες
 • Θύελλα*
 • Καταιγίδα*
 • Πλημμύρα*
 • Χιόνι*
 • Χαλάζι*
 • Παγετός*
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων*
 • Υπερχείλιση Δεξαμενών*
 • Κατάρρευση**
 • Καθίζηση**
 • Κατολίσθηση**
 • Πρόσκρουση Οχημάτων
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Ζημίες στο Κτίριο από Κλοπή μέχρι 3.000 €**
 • Θραύση Κρυστάλλων μέχρι 1.000 €
 • Αστική Ευθύνη Όμορων Κτιρίων από καλυπτόμενους κινδύνους μέχρι 10% επί του
 • ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο 15.000 €
 • Αποκομιδή Ερειπίων μέχρι 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο 3.000 €
 • Κάλυψη σε Αξία Καινούργιου
 • Κάλυψη Εξόδων Αδειών & Μελετών μέχρι 1.500 €
 • Κάλυψη Ζημιών από Πτώση Δένδρων & Στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία θύελλας
 • Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή
 • Έξοδα πυρόσβεσης μέχρι 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο 3.000 €
 • Ζημίες πυρόσβεσης μέχρι 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο 3.000 €
 • Όρος πρόνοιας 10%
 • Βραχυκύκλωμα μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και ανώτατο όριο 1.500 €
 • Κάλυψη Στεγαστικού Δανείου με ανώτατο μηνιαίο όριο ευθύνης τα 250 € και έως 6 μήνες
 • Σεισμός

* δεν παρέχεται στο περιεχόμενο υπογείων
** μόνο για κύρια κατοικία

OIKOS Extra

Ο συνδυασμός των καλύψεων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα OIKOS Extra έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπερέχει σημαντικά από όλα τα ανταγωνιστικά προγράμματα της αγοράς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Καπνός,
 • Ευρεία Έκρηξη,
 • Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές, Τρομοκρατικές Ενέργειες,
 • Κακόβουλες Βλάβες,
 • Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα,
 • Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός,
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων, Υπερχείλιση Δεξαμενών,
 • Πρόσκρουση Οχημάτων, Πτώση Αεροσκαφών,
 • Κλοπή με Διάρρηξη ή/και Αντικλείδι (για την κύρια κατοικία μόνο),
 • Ζημίες στο Κτίριο από Κλοπή (για την κύρια κατοικία μόνο) μέχρι 3.000 €
 • Αστική Ευθύνη Όμορων Κτιρίων από Πυρκαγιά & Έκρηξη μέχρι 15.000 €
 • Έξοδα Αποκομιδής Ερειπίων μέχρι 3000 €

OIKOS Super

Πρόκειται για ένα πακέτο ασφαλιστικών καλύψεων που καλύπτει πλήρως και αποτελεσματικά την κατοικία από όλους τους κινδύνους, με ιδιαίτερα χαμηλά ασφάλιστρα. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα καλύπτει τις ζημίες που προέρχονται από:

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Καπνός,
 • Ευρεία Έκρηξη,
 • Πυρκαγιά από Δάσος,
 • Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές, Τρομοκρατικές Ενέργειες,
 • Κακόβουλες Βλάβες,
 • Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετό,
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων, Υπερχείλιση Δεξαμενών,
 • Κατάρρευση, Καθίζηση, Κατολίσθηση (Μόνο για την κύρια κατοικία),
 • Πρόσκρουση Οχημάτων, Πτώση Αεροσκαφών,
 • Κλοπή με Διάρρηξη ή/και Αντικλείδι (Διάρρηξη με αντικλείδι μόνο για την κύρια κατοικία),
 • Ζημίες στο Κτίριο από Κλοπή μέχρι 3.000 €. (Μόνο για την κύρια κατοικία),
 • Βραχυκύκλωμα μέχρι 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 1.500
 • Θραύση Κρυστάλλων μέχρι 1.000 €
 • Απώλεια Εισοδήματος Ενοικίου μέχρι 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 3.000 € ετησίως,
 • Έξοδα Προσωρινής Στέγασης μέχρι 3.000 € ετησίως,
 • Αστική Ευθύνη Οικογενειάρχη μέχρι 5% επί του ασφ/ζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 15.000 €
 • Αστική Ευθύνη Όμορων Κτιρίων από Πυρκαγιά μέχρι 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 15.000 €
 • Αστική Ευθύνη Όμορων Κτιρίων από Έκρηξη μέχρι 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 15.000 €
 • Αποκομιδή Ερειπίων μέχρι 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 3.000 €
 • Κάλυψη σε Αξία Καινούργιου
 • Κάλυψη Εξόδων Αδειών & Μελετών μέχρι 1.500 €
 • Κάλυψη Ζημιών από Πτώση Δένδρων & Στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία θύελλας,
 • Κάλυψη Ζημιών του Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης μέχρι 1.000 (Μόνο για την κύρια κατοικία),
 • Κάλυψη Ζημιών στον Ηλιακό Θερμοσίφωνα μέχρι 500 (Μόνο για την κύρια κατοικία),
 • Κάλυψη Εξόδων Μετακόμισης μέχρι 500 €
 • Τυχαία Θραύση Ειδών Υγιεινής μέχρι 500 €

OIKOS Premium

Ο συνδυασμός των καλύψεων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα OIKOS Premium έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπερέχει σημαντικά από όλα τα ανταγωνιστικά προγράμματα της αγοράς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός,
 • Καπνός, Δάσος,
 • Ευρεία Έκρηξη,
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων, Υπερχείλιση Δεξαμενών,
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες,
 • Πτώση Αεροσκαφών,
 • Πλημμύρα – Θύελλα – Καταιγίδα,
 • Έξοδα Πυρόσβεσης μέχρι 3.000 €

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προγράμματα ασφάλισης περιουσίας της INTERLIFE δείτε το έντυπο ασφάλισης κατοικιών και επισκεφτείτε το interlife.gr.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]