Αποζημίωση ύψους 400.000 ευρώ για Ηθική Βλάβη και Ψυχική Οδύνη

Διαβάστε την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου.

Σύγκρουση Ομορρόπως Κινουμένων κατ΄ανεπιτυχές προσπέρασμα από δεξιά

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ, ο οποίος με υπερβολική ταχύτητα (155 χ/ω αντί 70 χ/ω), κινούμενος στη αριστερή λωρίδα επιχείρησε ελιγμό υπέρβασης (προσπέραση) από δεξιά του προπορευόμενου από εκείνον αυτοκινήτου, (εισερχόμενος στην μεσαία) και κατά την επάνοδό του στην αριστερή λωρίδα, εντελώς αιφνίδια χωρίς να κάνει χρήση των δεικτών κατεύθυνσης (φλας), επέπεσε με σφοδρότητα στο οπίσθιο αριστερό τμήμα του αυτοκινήτου που έβαινε στην αριστερή λωρίδα, το οποίο παρέσυρε και εκτόξευσε προς τα δεξιά σε σχέση με την πορεία του.

Έλεγχος Μέθης

Ο υπαίτιος οδηγός μεταφερόμενος από όχημα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, άνοιξε απροειδοποίητα την πόρτα του ασθενοφόρου και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, για να ματαιώσει τον απαιτούμενο έλεγχο για ανίχνευση αλκοόλης, ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων στο αίμα του, καθόσον δεν κατέστη δυνατόν να του γίνει λήψη αίματος και ούρων.

Ζώνη Ασφαλείας

Δεν αποδείχθηκε ότι ο θανών δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, δοθέντος ότι αποκλειστικά και μόνο από το είδος τραυμάτων, την έκταση και τη θέση τους στο σώμα του θανόντος δε δύναται να συναχθεί δικανική πεποίθηση αναφορικά με το ότι ο τελευταίος δε φορούσε ζώνη. Κανένας από τους αυτόπτες μάρτυρες δεν κατέθεσε ότι ο θανών δε φορούσε ζώνη. Συνεπώς απορριπτέα η σχετική ένσταση ως αβάσιμος κατ΄ουσίαν.

Στέρηση Διατροφής – Υπηρεσιών Συζύγων – Τέκνων

Για τον υπολογισμό δε του ποσού της διατροφής, την οποία δικαιούται ο επιζών σύζυγος, δεν απαιτείται η εφαρμογή συγκεκριμένου μαθηματικού υπολογισμού και η παράθεση στην απόφαση μαθηματικών πράξεων, αλλά το δικαστήριο καθορίζει το ποσόν αυτό με βάση τις δυνάμεις των συζύγων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αποτίμηση των εισφερομένων προσωπικών υπηρεσιών.

Για το ορισμένο της αγωγής απαιτείται να περιέχονται στην αγωγή α) αναφορά της σχέσεως του ενάγοντος με το θύμα (σύζυγος ή τέκνο), β) η θανάτωση του υπόχρεου από παράνομη και υπαίτια πράξη του εναγομένου, γ) ο πιθανός χρόνος ζωής του υπόχρεου σε διατροφή συζύγου – γονέα και δ) το ποσόν της καταβλητέας από αυτόν διατροφής αναλόγως των συνθηκών της οικογενειακής ζωής.

Τα τέκνα δεν έχουν αυτοτελή αξίωση για στέρηση υπηρεσιών από τον θανόντα, διότι δεν διαμορφώνεται αυτοτελώς υποχρέωση των γονέων να παρέχουν υπηρεσίες στα τέκνα τους, αλλά η αξίωση αυτή περιλαμβάνεται στην αξίωση περί διατροφής. Μόνο με το νόμιμο ένδυμα της στέρησης διατροφής, μπορεί να αντιμετωπιστεί η στέρηση υπηρεσιών του γονέα προς τα τέκνα.

Ψυχική Οδύνη 400.000 ευρώ

Επιμεριζόμενα ανά:

– 100.000 ευρώ στη σύζυγο
– Ανά 130.000 ευρώ το καθένα από τα δύο τέκνα
– Ανά 20.000 ευρώ σε πεθερό και πεθερά.

Ολική Καταστροφή Οχήματος

Λόγω των εκτεταμένων βλαβών του οχήματος, με δεδομένο ότι η επισκευή τους, πέραν του γεγονότος ότι ήταν τεχνικά αμφίβολη, ήταν και οικονομικά ασύμφορη, καθόσον το κόστος του, πλέον της μείωσης της εμπορικής του αξίας, υπερέβαινε την προ του ατυχήματος αξία του.

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1. Άρνηση υποβολής σε Έλεγχο Μέθης

Σύμφωνα με το άρθρ. 42 παρ. 6 του ΚΟΚ όποιος αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο για την διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισμό του οινοπνεύματος, είτε δια αιμοληψίας είτε με την χρήση συσκευής αλοολομέτρου, τεκμαίρεται ότι η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 1,10 gr/l σύμφωνα με την μέθοδο της αιμοληψίας. Το αυτό ισχύει και σε όποιο αρνείται να υποβληθεί στο έλεγχο για την διαπίστωση ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρμάκων. Η ανεξήγητη συμπεριφορά του υπαίτιου οδηγού που αιφνίδια αποβιβάσθηκε από το όχημα του ΕΚΑΒ πιθανόν να οφείλεται στο ότι γνώριζε ότι ευρίσκετο σε κατάσταση μέθης ή είχε κάνει χρήση τοξικών ουσιών.

 

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]