Από το αυτοκίνητο στα… drones, γνωρίζετε ποιες είναι οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις;

Όλοι γνωρίζουν, άσχετα αν πολλοί εσκεμμένα το παραβλέπουν, ότι η ασφάλιση του αυτοκινήτου ή της μηχανής είναι υποχρεωτική από το νόμο. Η κάλυψη του οδηγού για την αστική ευθύνη που προκύπτει από την πρόκληση υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών έναντι τρίτων, συμβάλλει τα μέγιστα στην προστασία όσων κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Γι’ αυτό άλλωστε, το θέμα της ύπαρξης εκατοντάδων χιλιάδων ανασφάλιστων οχημάτων αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα τόσο για την πολιτεία όσο και για τους πολίτες.

Την ίδια ώρα, η συζήτηση για το ποιες ασφαλίσεις θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές από το νόμο είναι μεγάλη και προϋποθέτει την πρόθεση της πολιτείας να βρει λύσεις για την καλύτερη δυνατή κάλυψη και προστασία των πολιτών από διάφορους κινδύνους, όπως ο σεισμός, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι πυρκαγιές κλπ. Μέχρι τότε, καλό θα είναι να γνωρίζουμε τους κλάδους των οποίων η ασφάλιση επιτάσσεται από το νόμο:

αρχείο λήψης

Drones

Ας αρχίσουμε από την πιο πρόσφατη προσθήκη… στο κλαμπ των υποχρεωτικών ασφαλίσεων. Τα «μη επανδρωμένα αεροσκάφη» ή «drones», είναι προϊόντα της τρομακτικής τεχνολογικής εξέλιξης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Έχουν πολύ σημαντικές εφαρμογές σε διάφορα επαγγέλματα, ενώ παράλληλα αποτελούν για πολλούς ένα… εθιστικό χόμπι.

Λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των «Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ» (Unmanned Aircraft Systems – UAS) και αντίστοιχα την ταχύτατη διάδοση και την ευρεία χρήση τους, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θεσμοθέτησε το πλαίσιο και τους βασικούς κανόνες για τις πτήσεις των drones.

Σύμφωνα με αυτό, ορίζεται ως υποχρεωτική η ασφάλιση των ιδιοκτητών/χειριστών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών για ζημιές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έναντι τρίτων. Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ: ο Εκμεταλλευόμενος/Ιδιοκτήτης/Χειριστής ΣμηΕΑ της Α2 «ανοικτής» κατηγορίας, της «Ειδικής» και της «Πιστοποιημένης» κατηγορίας, αλλά και κάθε κατηγορίας/υποκατηγορίας σε περίπτωση χρήσης ΣμηΕΑ για επαγγελματικούς σκοπούς οφείλει να ασφαλίζει το ΣμηΕΑ για ζημίες έναντι τρίτων και ειδικότερα έναντι υλικών ζημιών τρίτων έως 150.000 και για σωματικές βλάβες έως 1.000.000.

Ανοικτή κατηγορία: Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απευθείας οπτική επαφή του χειριστή μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών με ΜΤΟΜ (μεγίστη μάζα του αεροσκάφους κατά την απογείωση) κάτω των 25 κιλών εντός ασφαλούς απόστασης από πρόσωπα στο έδαφος.

Ειδική κατηγορία: Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία είναι πιθανόν να ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τα πρόσωπα υπεράνω των οποίων εκτελείται.

Πιστοποιημένη κατηγορία: Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απαιτήσεις ανάλογες εκείνων που ισχύουν για τα επανδρωμένα αεροσκάφη, δηλαδή με προηγούμενη εξασφάλιση αδειών και πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.

Ασφάλιση αυτοκινήτου

Είναι η πιο γνωστή υποχρεωτική ασφάλιση. Σύμφωνα με το νόμο, η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου καλύπτει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού ή υπεύθυνου του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους. Η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τη ζημία που ενδέχεται να προκαλέσουν σε τρίτους τα πρόσωπα που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είτε πρόκειται για απώλεια ζωής, σωματική βλάβη, υλική ζημιά, ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη.

Mε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, από την 1η Ιανουαρίου του 2017, τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης για την αστική ευθύνη αυξάνονται σε 1.220.000 ευρώ ανά θύμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων, σε περίπτωση σωματικής βλάβης και 1.220.000 ευρώ ανά ατύχημα, σε περίπτωση υλικής ζημιάς. Τα προηγούμενα όρια διαμορφώνονταν σε 1.000.000 ευρώ ανά θύμα σε περίπτωση σωματικής βλάβης και ανά ατύχημα σε περίπτωση υλικής ζημιάς, ενώ πριν το 2012 τα αντίστοιχα ποσά ήταν 750.000 ευρώ.

Οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος 479/76 για τα ανασφάλιστα οχήματα είναι οι εξής:
Διοικητικές κυρώσεις:

  • Αφαίρεση πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες.
  • Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για 2 χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για 3 χρόνια σε περίπτωση υποτροπής.
  • Χρηματικό πρόστιμο 500 ευρώ για επιβατικά και 250 για δίκυκλα, υπερ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής.

Ποινικές κυρώσεις:

  • Φυλάκιση από 2 μήνες έως 1 χρόνο
  • Χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ

Ασφάλιση σκαφών

Στις διατάξεις του νόμου υπόκεινται όλα τα σκάφη ολικού μήκους άνω των 7 μέτρων, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή περιήγησης. Υπόκεινται, επίσης, όλα τα μικρά σκάφη μήκους έως 7 μέτρων και τα θαλάσσια μέσα αναψυχής.
Συγκεκριμένα, ο νόμος αναφέρει ότι η μετακίνηση και κυκλοφορία των πλοίων αναψυχής, των επιβατηγών πλοίων και των μικρών σκαφών, καθώς και των μικρών σκαφών ή άλλων θαλάσσιων μέσων αναψυχής τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένα, επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ασφαλισμένα.

Η υποχρεωτική ασφάλιση προβλέπει:

Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιβάτη και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ανά συμβάν.

Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Τo ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

Όπως προβλέπει το ισχύον πλαίσιο, το χρηματικό πρόστιμο που επιβάλλεται για κάθε παράβαση κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ. Στην περίπτωση δε, που ο παραβάτης επαναλάβει την παράβαση μέσα σε ένα χρόνο, τότε το χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζεται και μπορεί να φτάσεις έως 50.000 ευρώ.

Ασφάλιση… ασφαλιστή

Η ασφάλιση ενός επαγγελματία στο σύγχρονο περιβάλλον είναι πολύ σημαντική και μπορεί να αποβεί καθοριστική για την απρόσκοπτη εξέλιξη της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Αν και με την πάροδο του χρόνου αυξάνονται οι γιατροί, δικηγόροι, λογιστές και άλλοι επαγγελματίες που ασφαλίζονται, η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης δεν είναι υποχρεωτική. Είναι, όμως, υποχρεωτική η ασφάλιση των διαμεσολαβητών για αστική ευθύνη από την δραστηριότητά τους. Τα ελάχιστα όρια είναι 1.250.618 ευρώ ανά συμβάν, και 1.875.927 ευρώ ως ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο.

Το liberal.gr παρουσιάζει ενδιαφέροντα χρηστικά θέματα που αφορούν την ιδιωτική ασφάλιση, με την υποστήριξη και συνεισφορά της εταιρείας « ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική».

Πηγή: liberal.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]