Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης λόγω πανδημίας για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

Ο φοροτεχνικός σύμβουλος της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος, κ. Νίκος Λάμπρου, αναλύει τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στήριξης λόγω πανδημίας στον κλάδο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Παραθέτει λεπτομέρειες και σημαντικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν με σύντομη προθεσμία, και παραθέτει τα σχόλια του.

Εκτακτα οικονομικά μέτρα στήριξης λόγω πανδημίας
Υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων επιχειρήσεων – εργοδοτών κλειστών, με κρατική εντολή ή πληττόμενων βάσει ΚΑΔ.

Πληττόμενοι ΚΑΔ: 66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών, 66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών & 66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

Οι Διαμεσολαβούντες κατά συνέπεια μπορούν να δηλώσουν το προσωπικό τους σε αναστολή, από 3/11 ή από 7/11 αναλόγως της έδρας τους, και μέχρι την 30/11.

Προσοχή: Αναστολή εργασίας σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν εργάζονται πραγματικά, ούτε με τηλεργασία. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχουν βαριά πρόστιμα. Στην περίπτωση αναστολής οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι αμείβονται από το κράτος με την αναλογία των 800,00 € για το διάστημα αυτό, ενώ τα ασφαλιστικά τους ημερομίσθια καταβάλλονται από τον ΕΦΚΑ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η διαδικασία δήλωσης των αναστολών από τους εργοδότες θα γίνει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το διάστημα από 15/11/2020 έως 7/12/2020.

2. Όσον αφορά την τηλεργασία ισχύει η υποχρέωση του 50%, με τη διαφορά ότι αυτό εφαρμόζεται στο προσωπικό που απομένει μετά τη δήλωση των αναστολών.

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 4 & 5 (Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου)
Δικαιούχοι: Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, και οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και μη κερδοσκοπικές υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν το κάτωθι κριτήριο: Μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά 20 % τουλάχιστον σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς ακαθάριστα έσοδα Ιουνίου 2019 που πρέπει να είναι μεγαλύτερα από τριακόσια (300) ευρώ.

Ύψος ενίσχυσης: Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ (ή είναι απαλλασσόμενες ΦΠΑ): Ενίσχυση = (Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς – Ακαθάριστα έσοδα μηνών Σεπτεμβρίου 2020 και Οκτωβρίου 2020) χ ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων.

Ειδικά για τις Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή, η ενίσχυση ορίζεται ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, σε χίλια (1000) ευρώ.

Διαδικασία υποβολής αίτησης: Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», έως 30/11/2020.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η επιχείρηση να έχει υποβάλλει προηγουμένως στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα ακαθάριστα έσοδά της για τους μήνες Ιανουάριο έως και Οκτώβριο 2020.

Σημαντικές επισημάνσεις:

1.Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

2. Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους.

Προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης: Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 31η Μαρτίου 2021.

Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς 0,74%.

Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.

Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης που επιστρέφεται, αποπληρώνεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.

Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται εμφανίζεται στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στα Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης.

Σχόλια- Ερωτηματικά:
1. Όσον αφορά την καταχώρηση των ακαθαρίστων εσόδων περιόδου Ιανουάριος – Οκτώβριος 2020, οι Διαμεσολαβούντες καταχωρούν στα βιβλία τους τα έσοδά τους με βάση την εκκαθάριση προμηθειών 31/12 εκάστου έτους. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι καταχωρούμε εξωλογιστικά στοιχεία (δεν ξέρω πόσο δόκιμο είναι αυτό) αυτά δεν θα μπορούν να τροποποιηθούν και άρα να συμφωνηθούν με τις εκκαθαρίσεις. Τι θα συμβεί λοιπόν; Μήπως τελικά χάσουμε την επιστρεπτέα και συν τοις άλλοις επιβαρυνθούμε με πρόστιμα;

2. Με τους Διαμεσολαβούντες που λόγω δευτερεύοντος ΚΑΔ εντάσσονται στο ΦΠΑ, όταν αυτό είναι μηδενικό, τι γίνεται; Βγαίνουν εκτός επιστρεπτέας προκαταβολής για ακόμα μία φορά;

Νίκος Λάμπρου Φοροτεχνικός Λογιστής (αναδημοσίευση  από το ηλεκτρονικό περιοδικό της ΕΕΑΕ Διασφαλίζω)

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]