Ανακοίνωση του Σωματείου Ασφαλισμένων Ζημιωθέντων Ασπίς Πρόνοια

Εν όψει των πρόσφατων δημοσιεύσεων για διευθέτηση των αποζημιώσεων προς τους ασφαλισμένους ζημιωθέντες της Ασπίς Πρόνοια, το Σωματείο ασφαλισμένων Ζημιωθέντων  Ασπίς Πρόνοια ανήγγειλε την παρακάτω  ενημέρωση, ανακοίνωση :

”Αγαπητοί μας ασφαλισμένοι, η εφαρμογή του Ν. 3867/2010, ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα με τον Ν. 4364/2016, λαμβάνει τελικά σάρκα και οστά, όπως εξ αρχής αγωνιζόταν το σωματείο μας, και υποστήριζε δια των μελών του και της Προέδρου του. Έπειτα από 7 χρόνια απόγνωσης και 96 δυσάρεστων αναρτήσεων έρχεται η ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ είδηση τουλάχιστον για κάποιους από εμάς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το σωματείο μας έχει βάλει ένα μικρό λιθαράκι συνεισφοράς σε αυτή τη θετική έκβαση μέσω των ασταμάτητων υπεράνθρωπων αγώνων που έχει καταβάλει.

Πιο συγκεκριμένα, θα αρχίσει η σταδιακή προσωρινή διανομή-αποζημίωση από το προϊόν εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ A.E.Γ.A ΚΑΙ COMMERCIAL VALUE A.A.E για τους δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής που συμπεριλαμβάνονται στην επίσημα ανακοινωθείσα στις 20/11/2015 Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσεως Ζωής (Κ.Δ.Α) καθώς και στους δικαιούχους που εντάσσονται στην Κ.Δ.Α με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Οι προσωρινές διανομές θα αφορούν σε καταβολή ποσοστού επί της συνολικής αναγνωρισμένης απαίτησης στην Κ.Δ.Α.

Διευκρινίζεται προς όλους τους δικαιούχους ότι το ποσό για το οποίο έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής, δεν είναι το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή κατά τη διαδικασία της καταβολής, αλλά ποσοστό της συνολικής αναγνωρισθείσας απαίτησης.

Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, οι ασφαλισμένοι θα ικανοποιηθούν συμμέτρως τόσο από το ενεργητικό των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών, όσο και ποσοστό 70% επί του τελικού υπολοίπου (μη διανεμηθέντος), αποζημίωση από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής κι όχι αναγκαία μετά το πέρας των ασφαλιστικών εκκαθαρίσεων. Υπάρχει η πρόβλεψη σε συνεννόηση με την εκκαθάριση και την εποπτεία της να αρχίσει άμεσα η σύγχρονη και παράλληλη με την εκκαθάριση, προσωρινή και έναντι της τελικής απαίτησής μας, αποζημίωση με περιοδικές και σταδιακές συνεχείς καταβολές έστω και μακροπρόθεσμα, από τις καταβολές των ασφ. εισφορών που συγκεντρώνει ετησίως, βάσει Νόμου.

Πληρέστερη και ορθή πληροφόρηση για την πίστωση του ποσού κάθε δικαιούχου και για λοιπά σχετικά θέματα, υπάρχει στην επίσημη ανακοίνωση στην παρακάτω ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση εταιριών:

http://www.aspispronia.gr/node/176

Ευχόμαστε δε οι επίδικες απαιτήσεις να τύχουν ευόδωσης.

Κλείνοντας, το Σωματείο μας θα ήθελε ΔΗΜΟΣΙΑ να ευχαριστήσει την Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω του κ. Γεώργιου Πάσχα Διευθυντή Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών της ΤτΕ και όλων των ασφ. εταιρειών, τα όργανα της εκκαθάρισης, και συγκεκριμένα την νεοδιορισθείσα εκκαθαριστή κα Ελπινίκη Καράμπαλη, που καταβάλλοντας τεράστια προσπάθεια, δυναμική, πείρα, γνώσεις και εργατικότητα, κατόρθωσε εντός μικρού χρονικού διαστήματος αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της ως εκκαθαριστής, με την εποπτεία της Τ.τ.Ε μέσω του κ Πάσχα να εκκινήσουν τις διαδικασίες αποζημιώσεων.

Αναμένουμε με αγωνία και άλλες θετικές και εποικοδομητικές ενέργειες από πλευράς τους με την σε συνεχή και τακτική βάση περιοδικές καταβολές-προσωρινών εφεξής διανομών, ως και την συμβολή τους στην παράλληλη και σύγχρονη αποζημίωσή μας και έως του 70% στο υπόλοιπο του μη διανεμηθέντος ποσοστού και έναντι της αναγνωρισμένης απαίτησής μας βάσει προβλέψεων και μελέτης αναλογιστικής.

Τέλος νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε για την έναρξη αυτής της διαδικασίας των προσωρινών διανομών την πολιτική κυβερνώσα σκηνή που συνεπικούρησε προς τούτο με την προσδοκία υλοποίησης της αποζημίωσής μας βάσει νόμου συγχρόνως και παραλλήλως με την εκκαθάριση και έναντι της εξοφλήσεως της απαιτήσεως μας και από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.”

 

 

 

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]