Αλλαγές στο Millennium U.L της INTERMERICAN

Αλλαγές ανακοινώθηκαν για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που περιλαμβάνονται στο ασφαλιστικό πρόγραμμα Millennium Unit Linked.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποφάσισε τη μετονομασία του παρακάτω Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθώς και την αλλαγή της επενδυτικής του πολιτικής, που έχει ισχύ από τις 20 Φεβρουαρίου 2018, τα οποία ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (αρ. απόφασης 289/20.02.2018).

Πιο αναλυτικά:

  1. Μετονομάστηκε το αμοιβαίο κεφάλαιο από «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ» σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ».
  2. Το Α/Κ εξακολουθεί να είναι μετοχικό, μετατράπηκε, ωστόσο, από απλό Α/Κ μετοχικό εξωτερικού σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κεφαλαίων (Fund of Funds).

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του μέσω επενδύσεων σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό, που επενδύουν κυρίως σε μετοχές.

Ωστόσο, για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αλλάζει κλίμακα κινδύνου, η οποία μειώνεται κατά μια (1) βαθμίδα.

Σε κάθε περίπτωση, οι τροποποιήσεις αυτές είναι δεσμευτικές για όλους τους μεριδιούχους, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί αλλαγή επενδυτικής επιλογής εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]