9 προτάσεις για την βελτίωση των υπηρεσιών του Ε.Ε.Θ προς τα μέλη του από τον Κυριάκο Μερελή.

Εννιά εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικές προτάσεις για την βελτίωση και την αναβάθμιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς τα μέλη του απέστειλε ο κ. Κυριάκος Μερελής, Μέλος Δ.Σ. & Δ.Ε. και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Ε.Ε.Θ προς την διοικητική επιτροπή του ΕΕΘ.

Όπως ο ίδιος αναφέρει «οι συγκεκριμένες προτάσεις θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό,  στη βελτίωση και αναβάθμιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών που παρέχει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.) στα μέλη του αλλά και θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της εικόνας του Ε.Ε.Θ, στη συνείδηση της επαγγελματικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Αναλυτικά οι προτάσεις όπως αναφέρονται στην επιστολή που εστάλη προς κάθε ενδιαφερόμενο:

  1. Διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή εταιρίας διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων προς τα μέλη μας με τη μέθοδο webinars αλλά και με τη φυσική παρουσία ειδικών εκπαιδευτών στις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Θ.
  2. Χορήγηση υποτροφιών στα τέκνα των μελών μας για την απόκτηση ακαδημαϊκών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) τίτλων. Η επιλογή για τη χορήγηση των υποτροφιών θα γίνεται με βάση τη βαθμολογία των υποψηφίων (με σκοπό την προώθηση της αριστείας) σε συνδυασμό με εισοδηματικά κριτήρια.
  3. Δημιουργία ειδικού τμήματος ενημέρωσης και υποστήριξης οφειλετών, το οποίο θα στελεχωθεί από εξειδικευμένους οικονομολόγους και νομικούς.
  4. Διενέργεια διαγωνισμού για τη σύναψη ειδικού προνομιακού συμβολαίου με νομική εταιρία για την παροχή νομικών υπηρεσιών και την κάλυψη δικαστικών εξόδων στα μέλη μας, με προνομιακή συμμετοχή τους στα ασφάλιστρα, εφόσον καταστεί αναγκαίο.
  5. Υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με Επιμελητήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανικών χωρών, προκειμένου να ενισχυθεί η εξωστρέφεια και η εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.
  6. Θεσμοθέτηση διοργάνωσης ετήσιας εκδήλωσης απονομής βραβείων στα μέλη μας με σκοπό την επιβράβευση της επιχειρηματικής και επαγγελματικής κοινότητας και ταυτόχρονα την ενθάρρυνση αυτής, να αναπτύξει βέλτιστες πρακτικές άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  7. Διενέργεια διαγωνισμού για τη σύναψη ομαδικού νοσοκομειακού ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τους δεκαέξι (16) υπαλλήλους του Ε.Ε.Θ., τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ε.Θ., καθώς και για όσα μέλη του Ε.Ε.Θ. επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό με προνομιακή συμμετοχή στα ασφάλιστρα.
  8. Αξιοποίηση του αποθεματικού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.) για την αγορά ακίνητων περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την απόκτηση εσόδων από την εκμετάλλευση τους.
  9. Δημιουργία ειδικού εκθεσιακού, συνεδριακού πολυχώρου πολιτισμού και τεχνών, ο οποίος θα φιλοξενεί το αρχείο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.)., εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες.

Πρέπει να αναφέρουμε πως ο κ.Μερελής έχει ενεργό ρόλο στα τεκταινόμενα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κάτι που μεταξύ άλλων δίνει μία ιδιαίτερη δυναμική σε όσα θέματα αφορούν τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αλλά στους αγώνες που δίδονται για την προάσπιση των συμφερόντων τους.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]