70.000 Ευρώ επεστράφησαν σε ασφαλισμένο – επενδυτή μετά από παρέμβαση της Νομικής Προστασίας της ARAG

Μετά από την παρέμβαση της Νομικής Προστασίας της ARAG επεστράφει το ποσό των 70.000 ευρώ σε ασφαλισμένο -επενδυτή εξωδίκως εντός 10 ημερών από αλλοδαπή επενδυτική εταιρεία. Ο εν λόγω κύριος είχε επενδύσει το σχετικό ποσό στην εταιρεία, με σκοπό να λαμβάνει κάθε μήνα ένα ποσοστό απόδοσης.

Η υπόθεση δημοσιεύθηκε στο Newsletter Δεκεμβρίου 2016 της ARAG. Διαβάστε εδώ την υπόθεση αναλυτικά:

” Στα πλαίσια της συνεργασίας του γραφείου μου με την ARAG, χειρίστηκα προσφάτως υπόθεση ασφαλισμένου της ARAG που άπτεται του τομέα εξειδίκευσής μου στο δίκαιο του καταναλωτή και συγκεκριμένα όσον αφορά τα εν λόγω επενδυτικά προϊόντα.

Στα πλαίσια της συνεργασίας του γραφείου μου με την ARAG, χειρίστηκα προσφάτως υπόθεση ασφαλισμένου της ARAG που άπτεται του τομέα εξειδίκευσής μου στο δίκαιο του καταναλωτή και συγκεκριμένα όσον αφορά τα εν λόγω επενδυτικά προϊόντα.

Τα πραγματικά περιστατικά έχουν εν συντομία ως εξής:
O εν λόγω ασφαλισμένος της ARAG είχε επενδύσει σε ξένη επενδυτική εταιρεία, η οποία μάλιστα δεν διατηρούσε νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, κεφάλαιο ύψους 70.000 Ευρώ, με σκοπό να λαμβάνει κάθε μήνα ένα ποσοστό απόδοσης.

Όταν μετά από χρονικό διάστημα μερικών ετών υπέβαλε αίτηση εξαγοράς των μεριδίων του και επιστροφής του παραπάνω κεφαλαίου που είχε επενδύσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλεπόταν στους όρους του συμβολαίου, η εταιρεία κωλυσιεργούσε συστηματικά να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα του πελάτη της, προφασιζόμενη οικονομικές δυσκολίες.

Μετά από εξωδικαστική μεσολάβηση του γραφείου μου, o επενδυτής έλαβε άμεσα και στο ακέραιο το ποσό που ζητούσε, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις και χωρίς να χρειαστεί να εμπλακεί σε χρονοβόρα δικαστική διαμάχη, τα έξοδα της οποίας σημειωτέον κάλυπτε επίσης η ARAG.

Με αφορμή την παραπάνω υπόθεση, συνίσταται στους επενδυτές να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί πριν αποφασίσουν να επενδύσουν τα χρήματα τους σε κάποια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των επενδυτικών υπηρεσιών, ιδίως στην περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύουμε, δεδομένου ότι οι επενδύσεις είναι μία οικονομική δραστηριότητα που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την περιουσία του επενδυτή.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3606/2007, δεν επιτρέπεται η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων χωρίς άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την αντίστοιχη εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ και συνιστά αδίκημα, το οποίο επισύρει σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ο επενδυτής πρέπει να θυμάται τις βασικές αρχές, τις οποίες οι εταιρίες οφείλουν να πληρούν όταν συναλλάσσονται μαζί του:
Να ενεργούν έντιμα, δίκαια και με επαγγελματισμό, σύμφωνα με το συμφέρον των επενδυτών.
Να παρέχουν στους επενδυτές την κατάλληλη και κατανοητή πληροφόρηση, η οποία είναι ακριβής, σαφής και μη παραπλανητική και
Να παρέχουν υπηρεσίες στους επενδυτές έχοντας λάβει υπ’ όψιν τους τις πραγματικές τους ανάγκες και δυνατότητες.

Ολυμπία – Αγγελική Λιναρδάτου
Δικηγόρος Αθηνών
Συνεργάτης ARAG SE ”

ARAG NEWSLETTER

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε εδώ την υπόθεση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]