62 ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2015.

Αυτά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την ετήσια έκθεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος που ανακοινώθηκαν εχθές και σύμφωνα με τα οποία η παραγωγή ασφαλίστρων διαμορφώθηκε στα 3.7 δις€ με τις αποζημιώσεις να φθάνουν τα 2.4 δις€.

Από τις 62 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2015, οι 39 δραστηριοποιήθηκαν μόνο στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, οι 12 μόνο στις ασφαλίσεις ζωής και 11 ήταν Μικτές.

Ως προς το καθεστώς εγκατάστασης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις χωρίζονται σε 14 Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρείες,18 υποκαταστήματα αλλοδαπών Ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 3 Πανελλαδικούς αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς.

Τα ασφάλιστρα από πρωτασφαλιστικές εργασίες (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων) έφτασαν τα 3,7δις.€, μειωμένα κατά 6,1% σε σχέση με το 2014. Η μείωση της παραγωγής ασφάλιστρων ήταν παρόμοια με την  μείωση του Α.Ε.Π. (-1,3 % σε τρέχουσες τιμές). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του ποσοστού συμμετοχής της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελληνική Οικονομία (2,12% του Α.Ε.Π. TO 2015). Από αυτά τα 1,8 δις.€ αφορούσαν στις ασφαλίσεις ζωής (48,4 % του συνόλου) ενώ το 1,9 δις.€ στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (51,6%).

Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις έφθασαν συνολικά τα 2,4 δις.€, μένοντας σταθερές σε σχέση με το 2014. Από αυτές περίπου 764 εκατ.€ κατευθύνθηκαν σε αποζημιώσεις ασφαλίσεων κατά ζημιών (32% του συνόλου των αποζημιώσεων) και 1,6 δις.€ σε αποζημιώσεις ασφαλίσεων ζωής (68% του συνόλου).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]