Το 2019 ήταν μία ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την εγχώρια ασφαλιστική αγορά. Μετά από μία δεκαετία ύφεσης και δημοσιονομικής στενότητας, η ελληνική ασφαλιστική αγορά εισήλθε σε μία εποχή ανάπτυξης των εργασιών της, έχοντας αποδείξει την ανθεκτικότητά της σε σύγκριση με άλλους τομείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (Ζωής και Ζημιών) έφτασε τα € 4,44 δις., αυξημένη σε σχέση με το 2018 κατά 9,7%. Από τα ανωτέρω ασφάλιστρα, τα € 2,24 δις. προήλθαν από τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και τα € 2,2 δις από τις ασφαλίσεις Ζωής.

Το ποσοστό αύξησης των ασφαλίσεων κατά Ζημιών ήταν 3,2%, ενώ οι ασφαλίσεις Ζωής αυξήθηκαν κατά 17,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Επιπλέον, πέραν της ανάπτυξης που σημείωσε ο κλάδος το 2019, η φερεγγυότητα της ασφαλιστικής αγοράς ενισχύθηκε αφενός μεν λόγω των αυστηρών κανόνων του Solvency II που διέπουν τη λειτουργία της, αφετέρου δε από την πρωτοβουλία των μετόχων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων να αυξήσουν τα κεφάλαια των εταιρειών τους. Έτσι, ενώ η συνολική απαίτηση της νομοθεσίας για κεφάλαια ήταν € 1,9 δις., την ίδια χρονιά ο κλάδος διέθετε κεφάλαια ύψους €3,4 δις για την εκπλήρωσή της!

Σημαντικά βήματα έγιναν επίσης στον εκσυγχρονισμό της αγοράς, στην πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς και σε μία σειρά ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία της.

Δείτε αναλυτικά την ετήσια στατιστική έκθεση για την ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα το 2019 εδώ.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]