Λόγω του νέου νόμου περί προστασίας δεδομένων, η Bupa Global έχει περιορίσει την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών των μελών της, χωρίς την συγκατάθεσή τους.

Για τον λόγο αυτό, για τα νέα μέλη της με την αίτηση που αποστέλλεται στην Bupa Global Δανίας, θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και το έντυπο data consent form, υπογεγραμμένο από κάθε μέλος άνω των 16 ετών.

Το ίδιο έντυπο θα πρέπει να το αποστέλλεται και για όλα τα μέλη του πελατολόγιου της εταιρείας.

Print Friendly, PDF & Email