Νικολάου Κωνσταντίνος

Νικολάου Κωνσταντίνος

Κώστας Νικολάου, Managing Director της Prudential Β. Marghios & Partners

Ο θεσμός των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι «καθαρός», τακτοποιημένος, με καλή εποπτεία. Ο Κώστας Νικολάου, Managing Director της Prudential Β. Marghios & Partners παρέθεσε συνέντευξη

Read More »