Ασφαλιστικοί Όροι

Λεξικό

Γνωρίζετε τα πάντα για τον ασφαλιστικό κλάδο; Δείτε την ερμηνεία κάθε όρου.

ΑΚΥΡΩΣΗ Η διακοπή του συμβολαίου κατόπιν έγγραφης αίτησης του ασφαλισμένου ή μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ Ο αναλογικός όρος εφαρμόζεται στις αποζημιώσεις, στις

Read More »
Ασφαλιστικοί Όροι

Τί σημαίνει ασφαλιστική υποκατάσταση

Πρόκειται για εκχώρηση από το νόμο υπέρ του ασφαλιστή των δικαιωμάτων που έχει ο ασφαλιζόμενος έναντι του τρίτου που προκάλεσε τη ζημιά. Ρυθμίζεται ρητά από

Read More »
Ασφαλιστικοί Όροι

Εσείς γνωρίζετε τη σημασία των όρων του ασφαλιστήριου ζωής;

Στις σημαντικές αποφάσεις που καλούμαστε να κάνουμε, πρέπει να ξέρουμε που πρέπει να δίνουμε την περισσότερη προσοχή. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είναι

Read More »
Ασφαλιστικοί Όροι

Ποιες είναι οι 7 κατηγορίες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Στην χώρα μας υπάρχουν 7 κατηγορίες ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Ασφαλιστικός Σύμβουλος Ασφαλιστικός Πράκτορας Μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων Συνδεδεμένος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής Υπάλληλος Ασφαλιστικής Επιχείρησης

Read More »
Ασφαλιστικοί Όροι

Γνωρίστε τους 3 πυλώνες της ασφάλισης

Το ασφαλιστικό είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Δεν αποτελεί μόνο πολιτική επικαιρότητα αλλά και συζήτηση στους περισσότερους κοινωνικούς κύκλους, καθώς η επίλυσή του

Read More »
Ασφαλιστικοί Όροι

Ασφαλιστικό: Συχνές Ερωτήσεις

Το κείμενο, είναι μία συλογή από τις πιο σημαντικές και συχνές ερωτήσεις για το μείζων αυτό θέμα. Η επιλογή των ερωτήσεων, είναι από την προσωπική

Read More »
Ασφαλιστικοί Όροι

Τα πάντα για τον φιλικό διακανονισμό

Εδώ και αρκετά χρόνια δίνεται η δυνατότητα-ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία που ανήκουμε- να ρυθμίσουμε εύκολα και γρήγορα τις διαδικασίες που ακολουθούνται μετά από κάποιο

Read More »

Ασφαλίσεις Πιστώσεων & Εγγυήσεων. Τι είναι και τι καλύψεις παρέχουν

Οι ασφαλίσεις πιστώσεων και εγγυήσεων αφορούν ασφαλιστικές καλύψεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες καλύπτοντας τους παρακάτω κινδύνους : Πιστώσεων Με την ασφάλιση πιστώσεων ο

Read More »