Δημαρχιάδης Κλήμης

Δημαρχιάδης Κλήμης

Ο Πρόεδρος του Cluster Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών “Πάνορμος” Κλ. Δημαρχιάδης δίνει χρήσιμες απαντήσεις για τον Συνεταιρισμό

Το Συνεργατικό Σχήμα “ΠΑΝΟΡΜΟΣ” είναι μία ώριμη πρωτοβουλία «από τα κάτω δικτύωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών», και θέλει να αποτελέσει ξεκάθαρη, αξιόπιστη εναλλακτική λύση συνεργασίας απευθυνόμενο στο

Read More »