14 Ιανουαρίου, 2020

Ευρωπαϊκή Πίστη

Ευρωπαϊκή Πίστη – Aύξηση 11,2% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2019

Με εντυπωσιακή αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων έκλεισε το 2019 για την Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη. Πιο συγκεκριμένα, τα Καθαρά Ασφάλιστρα πλέον Δικαιωμάτων Συμβολαίων ξεπέρασαν τα 200 εκ.

Read More »
KPMG

Προτάσεις για την αναμόρφωση της παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS®)

Εστίαση στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών, μέσω της εισαγωγής καλύτερης δομής και διαφάνειας στην παρουσίασή τους. Οι προτεινόμενες αλλαγές

Read More »
Κοινωνική Ασφάλιση

Αυτές είναι οι αλλαγές του e-ΕΦΚΑ

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό συμβούλιο του ΕΦΚΑ το σχέδιο δράσης για το 2020 το οποίο περιλαμβάνει τον μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ σε e-ΕΦΚΑ μέχρι τέλος του έτους όπου θα

Read More »