ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Μελλοντικά Σεμινάρια

IDD

IDD

Εισηγητής: Μυρτώ Χαμπάκη

Ημερομηνία: 20/09/2018, 18:00-19:00

Το Neuromarketing στις πωλήσεις ασφαλειών!

Το Neuromarketing στις πωλήσεις ασφαλειών!

Εισηγητής: Γιώργος Ραλλάκης

Ημερομηνία: 30/05/2018, 17:00-19:00