ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Μελλοντικά Σεμινάρια

Το Neuromarketing στις πωλήσεις ασφαλειών!

Το Neuromarketing στις πωλήσεις ασφαλειών!

Εισηγητής: Γιώργος Ραλλάκης

Ημερομηνία: 30/05/2018, 17:00-19:00