ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Μελλοντικά Σεμινάρια

«Q & A για τον Κλάδο Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων Πυρός»

«Q & A για τον Κλάδο Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων Πυρός»

Εισηγητής: Αλέξης Κώτσαλος

Ημερομηνία: 23/09/2019, 18:00-19:30