Προηγούμενα Συνέδρια

24ο Ασφαλιστικό Συνέδριο του insuranceforum.gr στην Θεσσαλονίκη

25ο Ασφαλιστικό Συνέδριο του insuranceforum.gr στην Αλεξανδρούπολη

26ο Ασφαλιστικό Συνέδριο του insuranceforum.gr στην Χαλκίδα

27ο Ασφαλιστικό Συνέδριο του insuranceforum.gr στα Ιωάννινα

28ο Ασφαλιστικό Συνέδριο του insuranceforum.gr στην Καβάλα

29th Insurance Conference Thessaloniki 2019