" /> Εισηγητές - Insurance Innovation

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Μυρτώ Χαμπάκη

Μυρτώ Χαμπάκη

Διεθνή Project Ομίλου & Solvency II, ARAG Ελλάδος

Χανός Γιώργος

Χανός Γιώργος

Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Μαλγαρινός Τηλέμαχος

Μαλγαρινός Τηλέμαχος

Accounting & Financial Advisor

Γιώργος Ραλλάκης

Γιώργος Ραλλάκης

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης LearningEvolution.gr

Κωτούδη Ρούλα

Κωτούδη Ρούλα

Σύμβουλος Επικοινωνίας KPR CONSULTING

Θέμης Σαρανταένας

Θέμης Σαρανταένας

Σύμβουλος Μάρκετινγκ Ανάπτυξης Μικρών Επιχειρήσεων & Επιχειρηματιών

Απόστολος Μαρτζάκλης

Απόστολος Μαρτζάκλης

Απόστολος Κρητικός

Απόστολος Κρητικός

CTO, Social Mind

Νίκος Σαπουντζής

Νίκος Σαπουντζής

MBA MSc | Life & Executive Transformation Expert | NLP Trainer

Αλέξης Κώτσαλος

Αλέξης Κώτσαλος

Dip Cii, Προϊστάμενος Τομέα Ζημιών Γενικών Κλάδων

Άγγελος Συναδάκης

Άγγελος Συναδάκης

Γενικός Διευθυντής, Social Mind

Γιώργος Βουτσίνος

Γιώργος Βουτσίνος

Διευθυντής Ανάπτυξης Karavias Underwriting Agency Coverholder at Lloyd’s

Κωνσταντίνος Νικολάου

Κωνσταντίνος Νικολάου

MBA, M.Sc. Managing Director Prudential Β. Marghios & Partners

Ιωάννης Μηλιάτσης

Ιωάννης Μηλιάτσης

Εκπαιδευτής Πωλήσεων και Παραγωγικότητας, Sales and Performance Coach

Χρήστος Κοβούσογλου

Χρήστος Κοβούσογλου

Owner lifedesign.gr