**ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**

«Δημιουργώντας ιστοσελίδες στην GDPR εποχή»

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019, ώρα: 18.00 – 19.30

Κόστος webinar: Δωρεάν!

Περιγραφή και σκοπός του webinar

Με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) 2016/679 αλλάζει αρκετά ο τρόπος που προσεγγίζουμε τους επισκέπτες μιας ιστοσελίδας. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε αποδοτικά τις υπηρεσίες μας χρειάζεται να γίνουν μια σειρά από ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων Πολιτών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας, που αφορούν τα προσωπικά τους δεδομένα χωρίς όμως να χάνουν τα κανάλια προώθησης (newsletters, email marketing, κ.ο.κ.) τη δυναμική και την αποτελεσματικότητά τους.

Σε αυτό το webinar θα δούμε κάποια tips για το πώς μπορούν να επιτευχθούν τα παραπάνω. Σημειώνουμε ότι το περιεχόμενο του webinar δεν αποτελεί νομική συμβουλευτική, ούτε οδηγό για τη συμμόρφωση με τον GDPR, υπηρεσίες για τις οποίες προτείνουμε οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται κάποιον νομικό.

Σε ποιους απευθύνεται το webinar

Σε όλους τους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, στελέχη ασφαλιστικών εταιριών, ιδιοκτήτες ασφαλιστικών επιχειρήσεων αλλά και σε νέους που έχουν επιλέξει να ασχοληθούν με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Θεματολογία

  • Πότε έχει νόημα εφαρμογής ο GDPR σε μια ιστοσελίδα;
  • Πως επηρεάζει ο GDPR το newsletter μιας ιστοσελίδας;
  • Ποιες είναι οι βασικές τεχνικές ενέργειες που χρειάζονται να γίνουν σε μια ιστοσελίδα για να έχει υποδομή συμμόρφωσης με τον GDPR;
  • Ποια είναι τα συχνά λάθη που γίνονται σε μια ιστοσελίδα σε σχέση με τον GDPR;

Απόστολος Κρητικός

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Εισηγητή

Ο Απόστολος Κρητικός είναι διπλωματούχος μηχανικός λογισμικού σε θέματα τεχνολογίας λογισμικού ανοικτού κώδικα. Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην περιοχή της ανθεκτικότητας κώδικα ανοικτού λογισμικού (open source software resilience).

Το 2014, ίδρυσε τη Social Mind, ένα digital marketing agency, με στόχο το σχεδιασμό αποτελεσματικών online εφαρμογών και λύσεων ψηφιακού μάρκετινγκ υψηλής ποιότητας. Η Social Mind έχει συνεργαστεί μέχρι σήμερα με πάνω από 150 επιχειρήσεις σε θέματα ανάπτυξης ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων αλλά και στην ανάπτυξη στρατηγικών online marketing και διαφήμισης.