" /> Πως θα αυξήσουμε τις πωλήσεις μας προσεγγίζοντας νέες κατηγορίες πελατών. - Insurance Innovation

«Πως θα αυξήσουμε τις πωλήσεις μας προσεγγίζοντας νέες κατηγορίες πελατών».

90 λεπτά Live με τον Γιώργο Χανό.»

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018, ώρα: 17.00 – 18.30

Κόστος webinar:  Δωρεάν!

Σκοπός του webinar

Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες ΝΕΑ αντίληψη σε ότι αφορά τη μεθοδολογία εξεύρεσης και κυρίως προσέγγισης υποψήφιων πελατών, χρησιμοποιώντας όχι μόνο τις κλασσικές πηγές αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία.

Σε ποιους απευθύνεται το webinar

Σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές κάθε κατηγορίας, με μικρή ή μεγάλη εμπειρία στο χώρο, σε Στελέχη Πωλήσεων και όσους ασχολούνται με management ανάπτυξης Ομάδας Πωλήσεων, σε φοιτητές /σπουδαστές ασφαλιστικών σπουδών. Ειδικότερα το συγκεκριμένο webinar απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να έλθουν σε επαφή με τη ΝΕΑ πραγματικότητα της αγοράς, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην εργασία τους.

Θεματολογία

  • Ποιες είναι οι πηγές Εξεύρεσης Υποψήφιων Πελατών;
  • Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία του πωλητή;
  • Πως καθορίζεται η στρατηγική, οι στόχοι του και πως μπορεί να οργανώσει την αγορά του;
  • Πως γίνεται αξιολόγηση των υποψηφίων;
  • Πως μετατρέπονται οι potential customers σε αγοραστές του προϊόντος μας εδώ και τώρα;
  • Ποιες μεθόδους προσέγγισης υποψήφιων πελατών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε;
  • Γιατί είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός της προσέγγισης σε F2F, Calling και Digital;
  • Τι σημαίνει teasing και πως χρησιμοποιείται;
  • Τι σημαίνει Crash και πως χρησιμοποιείται;
  • Πως προσεγγίζουν οι επιτυχημένοι πωλητές;

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΝΟΣ

Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Εισηγητή

Ο Γιώργος Χανός είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών με κατεύθυνση στην Επικοινωνία. Έχει διατελέσει Διευθυντής Εκπαίδευσης Β. Ελλάδας σε μεγάλο χρηματοοικονομικό όμιλο και Διευθυντής στο Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης Μακεδονίας της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Έχει πραγματοποιήσει πάνω από 1.000 σεμινάρια με περισσότερες από 16.000 εκπαιδευτικές ώρες ως Εισηγητής σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και εκπαιδευτικούς οργανισμούς …