«Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις Πυρός» – 2ο Μέρος

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, ώρα: 18.00 – 19.30

Κόστος webinar: Δωρεάν!

Περιγραφή και σκοπός του webinar

Η ασφάλιση των Πυρός και Διακοπής Εργασιών είναι μία από τις παλαιότερες,  παραδοσιακές  κατηγορίες ασφαλιστικής δραστηριότητας. Η ασφάλιση Πυρός για τους επιχειρηματικούς κινδύνους διαφέρει από τις ασφαλίσεις κατοικιών. Οι απαιτήσεις για ενημέρωση και εξειδίκευση αυξάνονται συνεχώς όσο το τεχνολογικό, νομικό και οικονομικό περιβάλλον εξελίσσονται ενώ νέοι κίνδυνοι αναδύονται και νέες καλύψεις επινοούνται προκειμένου να καλύψουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες ασφαλιστικής κάλυψης. Οι υπεύθυνοι ανάληψης κινδύνου αλλά και οι διαμεσολαβητές χρειάζονται σε βάθος γνώση και τεχνογνωσία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ασφαλιστικών καλύψεων των μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων. Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει αναλύει και συζητά σύνθετα ζητήματα ασφάλισης Πυρός,  αξιολόγησης των κινδύνων και διαχείρισης των σύνθετων αυτών ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Σε ποιους απευθύνεται το webinar

 • Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών, ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (συντονιστές ασφαλιστικούς συμβούλους, Unit Managers, πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων)
 • Ιδιοκτήτες και Στελέχη Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, Risk Managers που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης του ενεργητικού των εταιριών που εκπροσωπούν
 • Στελέχη και υπαλλήλους Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται την χρηματοδότηση εμπορικών και βιομηχανικών εταιρειών και χρειάζεται να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισής τους, προς τον σκοπό προστασίας των χρηματοδοτικών τους χορηγήσεων

Θεματολογία

 • Πυρασφάλεια
 • Ενεργητική και Παθητική Πυροπροστασία
 • Τιμολόγηση των κινδύνων
 • Κατηγοριοποίηση και Ταξινόμηση
 • Απαλλαγές
 • Ειδικά θέματα Ασφαλίσεων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων
 • Πως ασφαλίζονται τα αποθέματα και οι αποθήκες;
 • Τι συνιστά επίταση Κινδύνου;
 • Τι κάνουμε σε περίπτωση Ζημιάς;

Αλέξης Κώτσαλος

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Εισηγητή

Ο Αλέξης Κώτσαλος είναι έμπειρο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς με πολυετή εμπειρία στο underwriting, στη διαμεσολάβηση και εξυπηρέτηση μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων.

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του, πάνω στη «Στρατηγική Διοίκηση  Επιχειρήσεων» στα Πανεπιστήμια Staffordshire της Αγγλίας και του Beijing Foreign Studies University στη Κίνα. Είναι κάτοχος Diploma του Chartered Insurance Institute του Λονδίνου (Cii), και πιστοποιημένος Διαπραγματευτής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Είναι επίσης τακτικός εισηγητής  του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) σε θεματικές Επιχειρηματικών ασφαλίσεων και Διαπραγματεύσεων και μέλος της Ένωσης Διαπραγματευτών Ελλάδος (ΕΝ.ΔΙ.Ε).

Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό και έντυπο ασφαλιστικό τύπο.