“Πελάτες – Ασφαλιστές: Έρωτας στα χρόνια του COVID-19”