«Νόμος 4583/2018 για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) – Πρακτικά βήματα εφαρμογής»

Δευτέρα 6 Μαΐου 2019, ώρα: 18.30 – 20.00

Κόστος webinar:  Δωρεάν!

Περιγραφή και σκοπός του webinar

Η Οδηγία για την διανομή ασφαλιστικών προιόντων ΕΕ 2016/97 γνωστή ως IDD, τέθηκε σε εφαρμογή πανευρωπαϊκά την 1η Οκτωβρίου 2018 και ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με τον Ν.4583/2018. Αποτελεί αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος για τις εταιρίες και τους επαγγελματίες της ιδιωτικής ασφάλισης. Το webinar αποσκοπεί στην παρουσίαση πρακτικών βημάτων προσαρμογής για την λειτουργική εφαρμογή των νέων απαιτήσεων σε ασφαλιστικά γραφεία και ασφαλιστικές εταιρίες.

Σε ποιους απευθύνεται το webinar

Σε όλους τους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, στελέχη ασφαλιστικών εταιριών, ιδιοκτήτες ασφαλιστικών επιχειρήσεων αλλά και σε νέους που έχουν επιλέξει να ασχοληθούν με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Θεματολογία

§  Σημεία ενδιαφέροντος του νόμου :

  • Εγγραφή στο Μητρώο και απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Επαγγελματικές απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων
  • Οργανωτικές απαιτήσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων
  • Προσυμβατική ενημέρωση και σχετικά έντυπα
  • Διασταυρούμενες πωλήσεις

§  Ανάλυση του Άρθρου 5 – Συναλλακτικές σχέσεις των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων μεταξύ τους και με τον πελάτη

§  Πρακτικός οδηγός συμμόρφωσης σε επίπεδο πολιτικών, διαδικασιών και εντύπων

Μυρτώ Χαμπάκη

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Εισηγητή

H Μυρτώ Χαμπάκη διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα και έχει διατελέσει στέλεχος στον ελεγκτικό, τραπεζικό και συμβουλευτικό κλάδο. Στον ασφαλιστικό κλάδο εντάχθηκε το 2000 όπου εργάζεται μέχρι σήμερα. Ασχολήθηκε με την  εφαρμογή της Οδηγίας Solvency II , ενώ διετέλεσε μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της στο Ελληνικό Δίκαιο. Διδάσκει εξειδικευμένα σεμινάρια σε στελέχη  και αρθρογραφεί συστηματικά στον κλαδικό τύπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων που αφορούν στην Ιδιωτική Ασφάλιση με θεματολογία την Οδηγία Solvency II και την Οδηγία IDD. Προΐσταται των συμβουλευτικών υπηρεσιών της Experto Crede Consultants με μεγάλη εμπειρία σε συμβουλευτικά έργα για την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας και του Κανονισμού GDPR.