" /> "Οδηγία IDD / Σχέδιο Νόμου για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων – Πρακτικά βήματα εφαρμογής" - Insurance Innovation

«Οδηγία IDD / Σχέδιο Νόμου για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων – Πρακτικά βήματα εφαρμογής»

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, ώρα: 18.30 – 20.30

Κόστος webinar:  Από 50€ μόνο 25€!

Περιγραφή και σκοπός του webinar

Η Οδηγία για την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ΕΕ 2016/97 γνωστή ως IDD, τέθηκε σε εφαρμογή πανευρωπαϊκά την 1η Οκτωβρίου 2018. Αποτελεί αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος για τις εταιρίες και τους επαγγελματίες της ιδιωτικής ασφάλισης. Στην Ελλάδα, αναμένεται η ενσωμάτωση της στην ελληνική έννομη τάξη σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Το webinar αποσκοπεί στην παρουσίαση πρακτικών βημάτων προετοιμασίας για την λειτουργική εφαρμογή των νέων απαιτήσεων σε ασφαλιστικά γραφεία και ασφαλιστικές εταιρίες .

Σε ποιους απευθύνεται το webinar

Σε όλους τους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, στελέχη ασφαλιστικών εταιριών, ιδιοκτήτες ασφαλιστικών επιχειρήσεων αλλά και σε νέους που έχουν επιλέξει να ασχοληθούν με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Θεματολογία

§  Σημεία ενδιαφέροντος του σχεδίου νόμου :

  • Εγγραφή στο Μητρώο και απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Επαγγελματικές απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων
  • Οργανωτικές απαιτήσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων
  • Προσυμβατική ενημέρωση και σχετικά έντυπα
  • Διασταυρούμενες πωλήσεις

§  Ανάλυση του Άρθρου 4 – Συναλλακτικές σχέσεις των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων μεταξύ τους και με τον πελάτη

§  Πρακτικός οδηγός συμμόρφωσης σε επίπεδο πολιτικών, διαδικασιών και εντύπων

Μυρτώ Χαμπάκη

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Εισηγητή

H Μυρτώ Χαμπάκη διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα και έχει διατελέσει στέλεχος στον ελεγκτικό, τραπεζικό και συμβουλευτικό κλάδο. Στον ασφαλιστικό κλάδο εντάχθηκε το 2000. Διδάσκει εξειδικευμένα σεμινάρια σε στελέχη  και αρθρογραφεί συστηματικά στον κλαδικό τύπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων που αφορούν στην Ιδιωτική Ασφάλιση με θεματολογία την Οδηγία Solvency II και την Οδηγία IDD. Προΐσταται των συμβουλευτικών υπηρεσιών της Innovation Consulting και τα τελευταία χρόνια έχει εργαστεί σε πληθώρα συμβουλευτικών έργων για την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας και του Κανονισμού GDPR. Εργάζεται στην ARAG SE Νομικής Προστασίας στον τομέα των Διεθνών Project του Ομίλου και του Solvency II.