«Κανονισμός GDPR (EE 2016/697): Πρακτικά βήματα για ασφαλιστικά γραφεία»

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, ώρα: 18.30 – 20.00

Κόστος webinar:  Δωρεάν!

Περιγραφή και σκοπός του webinar

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, « η 25η Μαΐου 2018 – η ημερομηνία εφαρμογής του GDPR –  σηματοδότησε την έναρξη µιας νέας συναρπαστικής φάσης για την προστασία των δεδομένων, µε µια άνευ προηγουμένου ανάπτυξη της παγκόσμιας κοινότητας των επαγγελματιών στον τοµέα της προστασίας των δεδομένων, την ανάληψη νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών σε πολλές περιοχές του κόσµου και την πρωτοφανή αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού».

Ένα χρόνο μετά, και ενώ το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, οι επαγγελματίες του κλάδου εξακολουθούν να έχουν ερωτήματα και «γκρίζες περιοχές» αναφορικά με την συμμόρφωση τους στον Κανονισμό. Ποια είναι τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος του Κανονισμού; Που πρέπει να δοθεί έμφαση; Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή Εκτελών την επεξεργασία; Πρέπει να έχω δικό μου έντυπο συγκατάθεσης ;  Εάν ναι, τι πρέπει να περιλαμβάνει;

Σκοπός του webinar είναι να παρουσιάσει τις πρακτικές διαστάσεις του Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , προσαρμοσμένες στις καθημερινές εργασίες του σύγχρονου ασφαλιστικού γραφείου.

Σε ποιους απευθύνεται το webinar

Σε όλους τους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, στελέχη ασφαλιστικών εταιριών, ιδιοκτήτες ασφαλιστικών επιχειρήσεων αλλά και σε νέους που έχουν επιλέξει να ασχοληθούν με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Θεματολογία

  • Βασικές Αρχές του Κανονισμού
  • Υπεύθυνος Επεξεργασίας / Εκτελών την Επεξεργασία
  • DPO και η αναγκαιότητα του
  • Ενημέρωση / Συγκατάθεση
  • Δικαιώματα Υποκειμένων
  • Διαρροή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και απαιτούμενες ενέργειες
  • Πρακτικά βήματα συμμόρφωσης για ασφαλιστικά γραφεία

Χαμπάκη Μυρτώ

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Εισηγητή

H Μυρτώ Χαμπάκη διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα και έχει διατελέσει στέλεχος στον ελεγκτικό, τραπεζικό και συμβουλευτικό κλάδο. Στον ασφαλιστικό κλάδο εντάχθηκε το 2000 όπου εργάζεται μέχρι σήμερα. Ασχολήθηκε με την  εφαρμογή της Οδηγίας Solvency II , ενώ διετέλεσε μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της στο Ελληνικό Δίκαιο. Διδάσκει εξειδικευμένα σεμινάρια σε στελέχη  και αρθρογραφεί συστηματικά στον κλαδικό τύπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων που αφορούν στην Ιδιωτική Ασφάλιση με θεματολογία την Οδηγία Solvency II και την Οδηγία IDD. Προΐσταται των συμβουλευτικών υπηρεσιών της Experto Crede Consultants με μεγάλη εμπειρία σε συμβουλευτικά έργα για την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας και του Κανονισμού GDPR.